Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Augusti

  • Målning av yttertak på Ersta sjukhus

    Idag, måndag 31 augusti, påbörjas ett arbete av yttertaket på Ersta sjukhus. Arbetet beräknas pågå i ca två-fyra veckor, beroende på väder.

  • Ny avgift för missad vårdtid

    Region Stockholm inför från första september en avgift på 400 kronor för patienter som uteblir från bokade besök i vården.

  • Hallå där Mattias Soop, kirurg på Ersta sjukhus

    Ersta sjukhus har som ett av få sjukhus i Sverige ett IBD-centrum, där man specialiserar sig på inflammatoriska tarmsjukdomar. Ersta IBD-Centrum leds av gastroenterolog Erik Florwald och kirurgen Mattias Soop. Mattias berättar här om hur teamet jobbar och hur man kan få hjälp.

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni