Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Målning av yttertak på Ersta sjukhus

Idag, måndag 31 augusti, påbörjas ett arbete av yttertaket på Ersta sjukhus. Arbetet beräknas pågå i ca två-fyra veckor, beroende på väder.

Plåttaket mot Fjällgatan och takdelar in mot Ambulansintagets gård Lilla Erstagatan behöver målas vilket innebär att det först måste högtrycktvättas och därefter målas. Underhållsarbetena kommer medföra vissa störningar. 

Inga kemikalier, lösningsmedel e dyl. används när taket rengörs. 

Vi hoppas på er förståelse!

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni