Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ny avgift för missad vårdtid

Region Stockholm inför från första september en avgift på 400 kronor för patienter som uteblir från bokade besök i vården.

Den nya avgiften införs för att minska antalet uteblivna vårdbesök. Enligt Region Stockholm blir över 500 000 inplanerade besök i vården årligen inte blir av för att patienter inte dyker upp på inbokad tid, eller avbokar sin tid för sent.

Som patient på Ersta sjukhus framgår det av din kallelse hur långt innan du behöver avboka ditt besök - 24 timmar före ett vårdbesök (även besök på vårdcentral) och 72 timmar före en planerad operation i slutenvården.

Den nya avgiften gäller för alla vårdgivare inom Region Stockholm.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni