Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Första spadtaget för nya sjukhuset

Förberedelserna har pågått sedan 2011 och nu är vi officiellt igång med bygget av Ersta nya sjukhus.

Tisdagen den 17 september tog H.M. Drottning Silvia det symboliska första spadtaget med en gyllene spade.– Jag är jätteglad att vi nu kommer igång på allvar med Ersta diakonis enskilt största satsning sedan vi bildades 1851. Stockholm växer och behovet av specialiserad vård ökar. Ersta nya sjukhus är vårt sätt att möta det behovet, sa Jan-Åke Zetterström, chef för Ersta sjukhus, vid spadtaget.

När sjukhuset står klart 2023 kommer vi årligen kunna erbjuda 100 000 patientbesök och 90 vårdplatser samt utföra 6 000 operationer. Ersta diakoni satsar drygt två miljarder på att bygga det nya sjukhuset. Delar av bygget kommer också att finansieras av gåvomedel. 

Foto: Martin Kull

Skriv ut