Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hej Kerstin Berglind, överläkare och specialist vid Ersta Hospice, vi vill ställa några frågor till dig.

Vad skulle du säga utmärker Ersta Hospice? 

På Ersta Hospice och på vårt ASiH ( Avancerad Sjukvård i Hemmet) utmärks vården av ett personligt och respektfullt bemötande. Vi ser våra patienters och närståendes individuella behov och vill möta dem med respekt och omtanke. Den palliativa vården på vår klinik innebär också att vi ser människan som en helhet, fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt, och vi försöker se och möta den enskildes speciella behov. 

Vården på Hospicekliniken vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet och vi utvecklas ständigt. Vi bedriver professionell vård av hög kvalitet och har välutbildad, engagerad och kompetent personal. Vi är stolta över den unika vård vi bedriver! 

Vården hos oss innehåller också något för alla sinnen, som att få delta i skapande verksamhet, möjlighet att få taktil massage, träffa en vårdhund eller få besök på rummet av sin egen hund eller katt. Vi har också besök av Clownmedicin. Avdelningen är speciell då den har fria besökstider och närstående kan få bo kvar när de så önskar. 

Vad gör att du orkar arbeta nära döden?

Jag brukar säga att det alltid finns något att göra i en svår situation, även om patienten är obotligt sjuk. Det är min drivkraft som gör att jag orkar och känner stor arbetsglädje. Att som läkare ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna ge patienten en så god medicinsk vård att livskvalitén bibehålls och att patienten känner att denne får ett värdigt liv och så småningom en värdig död.

Jag lägger mycket tid på samtal med patienter och närstående vilket har stor betydelse för att patienten och familjen ska känna trygghet. Samtalen är oerhört givande för mig och jag blir alltid så ödmjuk inför människors livsberättelser och erfarenheter.

Att ha tid för patienter och närstående är en mycket viktig faktor för att orka med mitt arbete. Vi på Hospicekliniken har en unik möjlighet då vi kan lägga mer tid på varje patient än vad man kan i den mer traditionella vården. Vi vet också att det betyder mycket för våra patienter. 

Hur månar ni om de anhöriga?

Närstående har en svår och tung situation. De har ofta behov av samtal och information. Stöd till närstående ingår i vårt uppdrag. Vår uppgift är att se de närstående och stötta dem under hela sjukdomsförloppet. Vår kurator kan även ha kontakt med närstående en tid efter att patienten avlidit. Närstående kan behöva stödsamtal i kris, de kan också behöva hjälp med kontakter med kommunen eller andra myndigheter. Som läkare är min uppgift att också stödja och förklara kring patientens sjukdom och behandling för att ge närstående trygghet.

Vi månar om kontinuitet för både patient och närstående. Vi vet att det är viktigt att få träffa samma personal så mycket som det är möjligt. Det bidrar till trygghet för patient och närstående och ger en medicinskt säker vård.

Vi månar särskilt om närstående barn och har utarbetat ett stöd för dem och deras föräldrar som ska minska risken för att barnen kommer i kläm när en förälder är svårt sjuk.

Skriv ut