Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Miljonanslag till patientnära forskning

Familjen Erling-Perssons stiftelse har beviljat 13,5 miljoner till den patientnära forskningen vid Ersta sjukhus

Familjen Erling-Perssons stiftelse har stöttat den patientnära forskningen vid Ersta sjukhus under många år. Strax före jul kom det glädjande beskedet att stiftelsen beslutat om fortsatt stöd om 13,5 miljoner kronor, fördelat över tre år. 

– Forskningen som bedrivs vid Ersta sjukhus kommer snabbt patienter till nytta i den kliniska vardagen, det har från början varit en viktig faktor i stiftelsens val att stödja verksamheten. En extern utvärdering bekräftade också att den håller hög internationell nivå. Beslut om fortsatt stöd kunde fattas med lätthet, säger Ylva Linderson, forskningssekreterare.

Den patientnära forskningen behandlar studier inom utvärdering av effektivaste behandlingsmetod för en viss diagnosgrupp, bakomliggande mekanismer till olika sjukdomar och hur man minskar risk för komplikationer/återfall efter olika behandlingar. 

– Forskningen är beroende av finansiering genom externa anslagsgivare och det stora anslaget som beviljats innebär att arbetet kan fortsätta med oförminskad styrka och kvalitet, säger sjukhuschef Jan-Åke Zetterström.

Skriv ut