Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Skyddar kvinnor från grovt våld

Foto: Unsplash

Kvinnor som utsätts för våld och som också har en beroendeproblematik har svårt att få hjälp, eftersom de flesta skyddade boenden inte kan ta emot dem. Att finnas för denna grupp, som få i samhället fångar upp, var en stark drivkraft för Ersta diakoni att starta Ersta Möjlighet. Nu har verksamheten fyllt ett år och firade med vetskapen att man gjort många kvinnors liv tryggare.

– Vi har blivit det ”skyddsnät i samhällssprickan” vi ville vara, berättar Lars Blomlid, verksamhetschef.

Vad som lett fram till varje kvinnas livssituation skiljer sig åt, men de flesta har gemensamt att de är i beroendeställning till den man som utsätter henne för våld. Han står ofta för bostaden och han förser kvinnan med droger. En del kvinnor är mycket trasiga och har farit illa sedan barndomen, andra har hamnat i missbruk senare. Drogerna är ytterligare ett sätt för mannen att utöva kontroll.

En inte ovanlig historia är att en kvinna kan ha haft ett ordnat liv, men träffat en man som från början inte har varit våldsam. Det fysiska och psykiska våldet har sedan ökat stegvis. Kvinnan har brutits ner allt mer och genom detta utvecklat någon form av ohälsa – ångest, kronisk smärta eller sömnproblem – och börjat ta lugnande medicin eller sömntabletter. Genom det har de, ofta i kombination med alkohol, utvecklat ett beroende som eskalerat i samklang med våldet. För andra har droger varit ett sätt att överleva.

– Vi hör berättelser som att man känt sig tvungen att ta droger för att hålla sig vaken, för att man vetat vad som väntat om man somnat, berättar Lars Blomlid.

Kvinnorna kommer till Ersta Möjlighet via en placering från socialtjänsten, och de kommer ofta på eget initiativ då deras livssituation blivit ohållbar.

– Beslutet har ofta föregåtts av en lång process. Ofta är kvinnorna kända av socialtjänsten sedan tidigare, vilket ger oss vetskap om hur vi bäst ska kunna hjälpa. Att de själva ber om hjälp innebär också att de är motiverade till en förändring, säger Lars Blomlid.

Något som tidigt kom upp var om kvinnorna fick ta med sig husdjur, en fråga som Lars Blomlid och kollegorna inte tänkt på inför starten av verksamheten.

– Ett husdjur kan självfallet ha en kvarhållande effekt i det den våldsamma relationen plus vara ett effektivt påverkansmedel att ta till om en kvinna vill lämna, ”om du lämnar mig så händer det här med din katt…”. Idag välkomnar vi husdjur och det har lett till att fler tagit steget att komma till oss. 

Ersta Möjlighet erbjuder i första hand ett skydd från våldet. I en trygg miljö och med erfarna medarbetare kan man stödja och motivera kvinnorna i att börja en brytning med våldsverkaren och missbruket.

– Oavsett tidigare situation ser vi att något händer när kvinnorna kommer bort ifrån våldet - då händer även något med missbruket. Om våldet tas bort ur deras liv, blir drogerna inte viktiga på samma sätt.

Lars konstaterar att det gått bra för allra de flesta kvinnor som kommit till verksamheten, även om erfarenheten från det gångna året visar att de kvinnor som haft någon form av etablering i samhället sedan tidigare har bäst förutsättningar.

– Att det gått bra innebär däremot inte att de är ”klara” när de lämnar oss. Tillsammans har vi fått kvinnorna att se att det finns en väg framåt, ett liv som inte behöver vara präglat av våld. Det kan vara i form av att erbjudas träningslägenhet, ett volontärarbete, eller en önskan om placering på ett behandlingshem eller på ett utredningshem där kvinnan kan återförenas med sitt barn, säger Lars Blomlid.

Socialtjänsternas medarbetare ger Ersta Möjlighets arbete höga betyg i olika mätningar, vilket är ett kvitto på att de gör rätt saker. Även betygen från kvinnorna vid utskrivning ligger i topp.

– Vårt sätt att arbeta ger resultat, kvinnorna som varit här går vidare i sina liv. Jag hör i princip varje dag ”säg till din personal hur bra de är”. Det gör mig allra gladast, att kvinnorna trivs hos oss. Och gåvomedel är viktiga för att vi ska kunna hålla en högre personaltäthet och ge kvinnorna den tryggheten, avslutar Lars Blomlid.

Skriv ut