Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Diakonkåren

Ersta diakonkår är en intresseorganisation för diakoner som genomgått diakonutbildning och som vigts till diakoner i Svenska kyrkan.

Vi är en medlemsorganisation med egna stadgar, men medlemskap i kåren innebär även medlemskap i Ersta diakonisällskap, som utgör vårt historiska ursprung.

Medlemskap i diakonkåren är öppet för alla som vigts till diakonissa/diakon i Svenska kyrkan. De flesta aktiva medlemmarna har sina tjänster i en svenskkyrklig församling men pensionerade diakoner är också en viktig del av medlemsgruppen.
Kårens gemenskap erbjuder fördjupning i vigningstjänsten, förbön och stöd i såväl professionen som privat - hela livet!

Ersta diakonkår har samlingslokaler och expedition i diakonisshuset i Ersta diakonis lokaler på Erstagatan 1K i Stockholm. Hit är medlemmar välkomna för gemenskap, inspiration och fördjupning i kallelsen och tron! För information om våra samlingar och fördjupningsdagar, kontakta kårsamordnare Jemima Bentham, mailto:Jemima Bentham alt. 08 714 63 01

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Kårexpeditionen
Telefon
08-714 65 84

Kåren utgör:

  • en gemenskap grundad i den kristna tron och kallelsen.
  • en gemenskap till stöd i tjänsten och till vidare fördjupning i uppdraget som diakon.
  • en gemenskap till inbördes omsorg.
  • en gemenskap till stöd för sällskapets verksamhet.
  • en gemenskap för att stärka diakonatets och diakonins ställning i Svenska kyrkan.