Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Din integritet är viktig för oss på Ersta diakoni

Målsättningen är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter eller annan viktig information till Ersta diakoni. Vi är beredda att vidta alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån gällande lagstiftning samt de riktlinjer och rutiner som gäller inom Ersta diakoni.

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av vår integritetspolicy. Du hittar den till höger här på sidan.

Dataskyddsombud

Ersta diakonisällskap har särskilda medarbetare (dataskyddsombud) som har till uppgift att se till att vi behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du hittar kontaktuppgifter i högerpalten.

Läs mer

Så rapporterar du en personuppgiftsincident.
Mer om rättigheter kring personuppgifter

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Dataskyddsombudet
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 50 65
@ dataskyddsombudet

Kontakt dataskydd
Andrea Hemming