Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta fastigheter

Vi vårdar Erstas kulturbärande byggnader och mark. En arkitektonisk tidsresa från artonhundrafemtital via nittonhundrafemtital och sjuttital till idag.

 • Förvaltning

  Vi förvaltar och utvecklar Ersta diakonis fastighetsbestånd.

 • Drift och service

  I de underjordiska bergrummen pumpar värme, vatten och el i ett osynligt flöde.

 • Säkerhet, miljö och kvalitet

  Genom ett ständigt kvalitets och miljöarbete säkerställer vi trygghet för människor i våra byggnader, återväxt av mark och hållbar yttre miljö.

 • Felanmälan

  Här kan du som hyresgäst göra felanmälan och beställning av arbeten till vår drift och serviceenhet.

Nyheter


Fler nyheter

Kalender

Fler kalenderhändelser Allt från Ersta diakoni
 • Utbyggnad av Ersta diakoni
  Ersta nya sjukhus ENS

   Ersta diakoni har sedan ett antal år undersökt möjligheten att bygga ett helt nytt sjukhus på sin egen tomt på Erstaklippan på Södermalm i Stockholm. 

  En modell av det nya sjukhuset finns att se på entréplanet på Ersta diakonis konferenanläggning Erstagatan 1K på Södermalm.