Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Miljö- och kvalitetsarbete

Ersta diakonis fokus på omsorg av människan som en del av natur och miljö samt ett starkt miljöintresse hos medarbetarna och lokala miljöengagemang resulterade i ett alltmer systematiskt miljöarbete inom Ersta diakoni.

Ersta fastigheter arbetar med miljö- och kvalitetsarbetet inom organisationen.

  •   Vi utför kontinuerligt underhåll, service och all fastighetsdrift med miljöfokus
  •   Vi sköter miljöstationerna och informerar användarna om hantering och nyheter
  •   Deltar i internrevisioner och externa revisioner och följer upp avvikelser
  •   Vi följer upp myndighetsinspektioner
  •  Genom Erstas kvalitetsledningssystem säkerställer vi största möjliga säkerhet och kvalitet för hyresgäster och fastigheter. 
| Fler

Kontakt

Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 66 00

Felanmälan klicka på länken "anmäl fel" Endast akuta ärenden per telefon

Bostadsfrågor 08- 714 64 63 telefontid tisdagar och torsdagar kl. 10.00-11.00.eller mail: bostad@erstadiakoni.se

 

 

 

.