Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Musik

Kyrkan4

Musiken har en viktig plats i Ersta kyrka. Mycket musik har klingat här allt sedan 1872 då kyrkans arkitekt Per Ulrik Stenhammar (far till den välkände Wilhelm Stenhammar) tillträdde sin tjänst som Erstas förste organist.

Sedan 2011 tillbaka driver vi en konsertserie med mestadels kammmarmusik som lämpar sig väldigt väl i vår kyrka med dess intima karraktär. Sedan samma år finns också Gustaf Sjökvists kammarkör knytna till oss som medverkar i såväl konserter som gudstjänster. Mer information hittar du under menyn till vänster.

Uthyrning. Kyrkan hyrs ut för konserter till externa arrangörer i mån av tid. För förfrågan kontakta: musik@erstadiakoni.se

| Fler

Kontakt

Ersta kyrka
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1 inne på gården

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta kyrka

Öpettider
Vardagar mellan 08:00-16:00
Lördagar och söndagar i samband med förrättning,
konsert och gudstjänst