Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Aktuell bygginfo

Nu har bygget av Ersta nya sjukhus startat och det både syns och hörs runt Erstaklippan att vi bygger. Här hittar du löpande aktuell information om bygget, t ex avspärrningar, tider för rivning och sprängning och annan viktig info för dig som arbetar och rör dig i området.

Nyhetsbrev - Ersta nya sjukhus bygginfo: 

Nyhetsbrevet skickas ut till medarbetare och allmänhet/närboende (prenumeranter) som vill följa bygget. Vill du också prenumerera? Mejla erstanyasjukhus@erstadiakoni.se så lägger vi till dig på listan. 

Skriv ut