Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Forskning

På Ersta sjukhus bedrivs patientnära forskning inom en rad områden, främst inom medicin och kirurgi.

Vi bedriver också utbildningsverksamhet, deltar i läkemedelsstudier och samverkar med forskare både i Sverige och internationellt. Ersta sjukhus har eget forskningslaboratorium och stora volymer av vissa patientgrupper vilket ger väldigt goda förutsättningar för klinisk forskning.

Några av våra största forskningsområden är:

  • Kolorektalcancer
  • Obesitaskirurgi 
  • Inflammatoriska tarmsjukdomar

Forskningsprojekt och publikationer hittar du under respektive flik i vänstermenyn.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00