Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Organisation

  JÅ Zetterström
Sjukhuschef
Jan-Åke Zetterström
 

Helena Löf, affärsutvecklare Ersta sjukhus

Utvecklingschef
Helena Löf

 

ersta-lott-berstrand

Chefläkare
Lott Bergstrand

Staffan Hederoth


Medicinkliniken 
Kirurg- och anestesikliniken
Verksamhetschef: 
Staffan Hederoth


Röntgenkliniken
Tf Verksamhetschef:
Johan Henriksson

  Lena Orbert
Hospice
Verksamhetschef:
Karolina Behrnsten
Aktiv fysioterapi södra
Verksamhetschef:
Lena Orbert Jonsson

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00