Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Organisation

Organisation Ersta sjukhus

 

Jan-Åke Zetterström, Sjukhuschef
Jan-Åke Zetterström

Helena Löf, Utvecklingschef
Helena Löf

Mats Linderholm, Chefläkare
Mats Linderholm

Staffan Hederoth, Kirurgi- och anestesikliniken, Verksamhetschef
Staffan Hederoth

Adam Carstens, Medicinkliniken, Verksamhetschef
Adam Carstens

Fia Westman, Röntgenkliniken, Verksamhetschef
Fia (Anna-Sophie) Westman

Karolina Behrnsten, Hospice, Verksamhetschef
Karolina Behrnsten

Lena Orbert Jonsson, Aktiv fysioterapi Södra, Verksamhetschef
Lena Orbert Jonsson

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00