Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Extra omvårdnad när den behövs som mest

På Ersta sjukhus har vi lång erferanhet av att ta hand om patienter som behöver intensivvård.

Ersta sjukhus intensivvårdsavdelning, IVA, är en specialavdelning för patienter som kräver extra noggrann övervakning. Här arbetar enbart specialutbildade IVA-sjuksköterskor och undersköterskor med lång erfarenhet. Avdelningen är öppen dygnet runt.

De flesta patienter som behöver intensivvård har genomgått stora och komplicerade operationer. Efter stor tarmkirurgi låter vi exempelvis nästan alltid patienterna stanna över natten, så att vi ser att de har tillgång till bra smärtlindring samt att de får tillräckligt med vätska.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00