Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Uppvak

Här kan du läsa mer om hur det går till när du har blivit sövd hos oss på Ersta sjukhus.

Kirurgi_miljö

Varje dag görs en mängd mindre ingrepp på Ersta, till exempel ljumskbråck- och hemorrojdoperationer. För dessa så kallade dagsoperationer har vi en särskild uppvakningsenhet där du får vila efter ingreppet. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge du får stanna här, men vanligtvis brukar det inte ta mer än en eller ett par timmar innan patienterna är redo att åka hem.

Om du har kommit till Ersta för att genomgå en större operation, till exempel en obesitasoperation, får du i stället återhämta dig på vår postoperativa avdelning. Här arbetar bara specialistsjuksköterskor i intensivvård eller anestesi. Vi ser till att allt är som det ska efter din operation – att din puls, andning, syresättning och ditt blodtryck följer normala värden. Vi kontrollerar även dina förband, ditt operationsområde, din urinproduktion och din blödning regelbundet. På avdelningen ges smärtstillande läkemedel och även läkemedel mot illamående om det behövs.

Efter några timmar här, när du är tillräckligt vaken och alert, får du komma tillbaka till din avdelning. Om det behövs, så får du stanna på uppvakningsavdelningen under natten.

Effektiv smärtlindring efter operation

En god och effektiv smärtlindring är viktigt efter en operation. Det gynnar sårläkningen och minskar risk för infektioner. Behandlingen, som till en början ges i injektioner, startar redan på operation innan du flyttas till uppvakningsavdelningen. När du blivit piggare och kan svälja övergår vi till tablettbehandling.

Smärtupplevelsen varierar mycket mellan olika personer. Det innebär ingen fördel att "stå ut" med smärta. Vi vill därför att du talar om för oss om du har ont efter din operation. För att kunna bedöma effekten av den smärtlindring som du får använder vi en metod där patienten får gradera sin smärtupplevelse var tredje timme för att vi skall kunna ge så god smärtlindring som möjligt.

När det är dags att åka hem, tänk då på att bilkörning är olämpligt när du är nyopererad, även om du inte har blivit sövd.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00