Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

SMS-påminnelse inför bokat besök

Vill du ha en SMS-påminnelse om ditt bokade besök? Logga in på 1177 och aktivera SMS-påminnelse eller prata med personalen i receptionen eller på din mottagning.

SMS-påminnelser är enkelt, kostnadsfritt och minskar risken för att du ska missa en bokad tid. Det fungerar för alla dina besök i vården – vårdcentral, sjukhus och tandvård.

Enklast ordnar du det genom att logga in via 1177 Vårdguidens e-tjänster och aktivera SMS-påminnelse. Om du inte har tillgång till 1177 kan du också registrera ditt nummer hos personalen i receptionen eller på den mottagning du ska besöka. 

Detta gäller för SMS-påminnelser

Du kan bara registrera ett mobilnummer för SMS-påminnelser. Undantag förs för vårdnadshavare, god man eller förmyndare. Dessa kan uppge ytterligare ett mobilnummer för SMS-påminnelser.

Som vårdnadshavare kan du få SMS-påminnelse tills barnet är 13 år. Barn som fyllt 13 år bestämmer själv om vårdnadshavaren ska få SMS-påminnelse inför vårdbesöket.

Tänk på att när du fyller 18 år tas inte vårdnadshavarens mobilnummer bort automatiskt. Du måste själv informera den mottagning som du besöker på Ersta sjukhus om nytt mobilnummer. 

Så här fungerar det

Påminnelse ombokat besök skickas ut 48 timmar före det bokade besöket och påminnelse om provtagning inför besök skickas ut i god tid så att provsvaren finns tillgängliga när du besöker din läkare/sjuksköterska.

Uteblir du från ett besök måste du betala patientavgiften, även om du av någon anledning inte fått någon SMS-påminnelse. 

Ändring av telefonnummer

Byter du mobilnummer eller inte längre till ha SMS-påminnelse måste du informera oss om detta. Det gör du enklast i samband med ditt besök eller via 1177.

Vill du veta mer eller har frågor om SMS-påminnelser kan du ringa till Ersta sjukhus, tfn 08-714 65 00.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00