Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta diakonis värdegrund

Ersta diakonis bärande idé är "Se människan" och genomsyrar allt vårt arbete.

Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, drömmar, och önskemål, hennes känsloliv och själ.

Det gör vi genom att se till att vårt arbete präglas av nyckelord som medkänsla, ansvar och omsorg, respekt och öppenhet där varje människas integritet och välbefinnande står i centrum.

Vi tror på alla människors lika värde och att vi alla är inneslutna i en allomfattande kärlek. Inom varje människa finns en längtan efter att finna livets mening och en egen existentiell identitet.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni