Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Projekt i förskolan

Viktiga resultat av Vändpunktens projekt i förskolan på Södermalm
  • Rutiner och handlingsplaner för förskolan gällande hur personalen ska hantera berusade föräldrar, föra samtal med barnen om missbruk och hjälpa barnen vidare.  
  • Barnombud har inrättats på alla förskoleenheter inom Södermalms stadsdel. Barnombuden börjar sitt arbete i höst, och en särskild utbildningsdag för barnombuden anordnas den 22 september på Ersta Vändpunkten inom projektets ram.  
  • Ny metod för stöd för föräldrar och barn i förskoleåldern, 4-6 år, har utarbetats och provats på Ersta Vändpunkten inom projektets ram. Det är en ny metod och det är första gången förskolebarn och deras föräldrar kan erbjudas hjälp i gruppform inom Södermalms stadsdel. Insatsen utvärderas i samband med slutrapport av projektet. 
  • Utbildningar för personal på förskolorna på Södermalm kring barn i familjer med missbruk av Ersta Vändpunkten. Personalen har också fått utbildning av Ersta Vändpunkten och socialtjänsten om hur förskolan ska göra orosanmälningar när ett barn far illa. Det kommer få orosanmälningar från förskolan och projektet har också haft som fokus att sprida information hur personalen kan upptäcka barn som far illa på grund av missbruk i familjen. 
  • Handledning av personal på en förskola på Södermalm. Utifrån ett specifikt ärende har rutinerna och handlingsplanerna arbetats fram. 
  • Färdigt material till alla förskolor. Alla förskolor på Södermalm har inom projektets ram fått ett USB-minne innehållande rutiner, handlingsplaner, föreläsningsmaterial från utbildningsdagarna, mallar för att göra orosanmälningar till socialtjänsten och mallar för att ta kontakt med Ersta Vändpunkten för konkret hjälp och stöd.

Läs mer om rutinerna här.                 

Läs mer om projektet här.

 

| Fler

Kontakt

Ersta Vändpunkten
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1K

Telefon 08-714 62 16
@ Vändpunkten

Öppettider
Måndag-torsdag 09.00 - 12.00