Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Utbildning

Ersta Vändpunkten arrangerar olika former av utbildningsmöjligheter för personer som är verksamma inom socialt arbete och vård.

Våra utbildningar bygger på aktuell forskning och lång klinisk erfarenhet av arbete med anhöriga i olika åldrar och livssuítuationer. Vi erbjuder gruppledarutbildning, fördjupningar, seminarier och föreläsningar. Vi kan också ordna skräddarsydda utbildningar runtom i landet - till exempel i en kommun som samlar personal från socialtjänst, skola, polis, kyrka och vård.

Ersta Vändpunkten ger föreläsningar som en del av utbildningar, till exempel för blivande sjuksköterskor, diakoner och socionomer.

Genom våra utbildningar får du möjlighet att lära dig mer om hur substansberoende påverkar familj och närstående, och vilka psykologiska och fysiska risker de löper. Du får också lära dig hur du kan hjälpa anhöriga geonom olika insatser i grupp, individuellt och för familj.

Sagt om vår gruppledarutbildning

"Intressant o toppenbra, tydliga o duktiga ledare"

"Stor kunskap och ödmjukhet hos föreläsare"

"Mycket väl genomtänkt och strukturerat"

"Genomarbetat o adekvat utbildningsmaterial i sin hand"

"Gedigen grund i teori och känsla"

"Nog en av de bästa utbildningar jag gått"

"Er erfarenhet mycket intressant och lärorik"

| Fler

Kontakt

Ersta Vändpunkten
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1K

Telefon 08-714 62 16
@ Vändpunkten

Öppettider
Måndag-torsdag 09.00 - 12.00