Här får du svar på några vanliga frågor

Klicka på frågan för att se svaret

Ja, du kan ta med ditt husdjur, det behöver dock planeras med verksamhetschefen och du behöver känna till vår policy kring husdjur.

På grund av coronasituationen råder för tillfället besöksstopp på flera av våra boenden. Kontakta verksamhetschefen för det äldreboende du är intresserad av för att få veta mer – kontaktuppgifter hittar du på respektive äldreboendes hemsida.

Nej, vi har ingen egen kö. Köhanteringen till platserna på äldreboenden sköts av din kommun. 

Vi har bred erfarenhet och kunskap kring demens och andra kognitiva sjukdomar. Våra arbetssätt, vårt bemötande och den fysiska miljön är utformade för att tillvaron ska bli så begriplig och hanterbar som möjligt för personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom. Lokalernas inredning ska förmedla hemkänsla och trygghet, underlätta orienteringsförmåga och igenkännande. Läs mer om hur vi kan stötta dig med demenssjukdom

God mat och trevliga måltider är en del av god omsorg. Det är inte bara viktigt för hälsan utan även för livskvalitet och välmående. Måltiderna inom Ersta diakonis äldreboenden ska uppfylla mer än grundläggande krav som näringsrik mat med god smak och tilltalande utseende – vi vill även att måltiderna ska vara en trevlig stund att se fram emot. Vi kallar vårt arbetssätt kring måltider för Erstamaten. Läs mer om mat och måltider.

Vi erbjuder dagligen aktiviteter utomhus och inomhus för att skapa förutsättning för en meningsfull vardag. Det finns möjlighet till daglig utevistelse och att delta i gruppaktiviteter som exempelvis skönhetsgrupp, trädgårdsgrupp, gymnastik med mera. Vi bjuder även in till pub, musikuppträdanden, sångstunder samt korvgrillning och musik på gården med mera.
Utöver de dagliga aktiviteterna skapar vi många aktiviteter och tillfällen utifrån aktuella händelser, högtider och säsonger. Vissa helger anordnas det Fredagskväll, Lördagsfest eller Söndagskaffe på våra olika boendeenheter.
Livet på våra vård- och omsorgsboendena går att följa på vår Facebook-sida för Ersta Äldreomsorg.

Här kan du läsa mer vad som gäller kring besök på våra äldreboenden under den pågående coronapandemin.

 

 

Du hittar kontaktuppgifter på varje äldreboendes sida. 

Har vi en plats ledig kan du göra det snabbt, annars kan du få vänta ett tag. Kontakta din biståndshandläggare på kommunen för mer information kring byte av äldreboende.

För oss är det viktigt att se till hela människan och du som anhörig spelar en viktig roll i våra boendes liv. Här kan du läsa mer om hur vi kan stötta dig.

Nej, alla är välkomna helt oberoende av religiös tro och livsåskådning. Vi erbjuder dock exempelvis andakter och samtal med präst eller diakon för de som önskar.