Coronaviruset - viktig information om vår äldreomsorg

Ersta diakoni följer noga rekommendationer och riktlinjer från ansvariga myndigheter som bland annat Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm.

Vi har rutiner för att minimera risker och kring hur vi agerar vid misstänkt eller konstaterad smitta hos boende, kunder eller medarbetare. Vi uppdaterar, informerar och utbildar våra medarbetare kontinuerligt. En särskild grupp med medicinskt ansvarig sjuksköterska, läkare med flera bistår verksamheterna.

Medarbetare stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom och följer noga basala hygienrutiner i kontakt med boende och kunder.
Om vi hamnar i ett läge där många i en personalgrupp på våra äldreboenden eller inom hemtjänsten blir sjuka samtidigt, kommer vi att omfördela medarbetare mellan olika arbetsgrupper. Hamnar vi i ett läge där vi behöver prioritera arbetsuppgifter, har vi en handlingsplan för det.
Ersta diakoni är en stor organisation och samarbetar över verksamhetsgränserna för att hantera eventuell hög frånvaro av personal.

För dig med en anhörig på Erstas äldreboenden


Stark avrådan från besök på Erstas äldreboenden

2020 11 12: Ersta diakoni har beslutat att gå ut med en stark avrådan till anhöriga från att besöka de äldre på våra äldreboenden.

– Nu när smittspridningen ökar igen avråder vi starkt de anhöriga från att besöka sina närstående som bor i något av våra boenden. Detta gäller på samtliga våra boenden, säger Ann-Sofi Wetterstrand, chef socialt arbete Ersta diakoni.

Information kring eventuell smitta på ett äldreboende

Vid smitta på ett äldreboende kommer vi att informera boende och anhöriga. Vi följer lagstiftning gällande sekretess och kommer inte röja uppgifter om vem som är smittad oavsett om det rör våra boende eller våra medarbetare.

En boende som blir sjuk kommer i de flesta fall vårdas på äldreboendet med stöd av boendets läkarorganisation och i vissa enstaka fall med ytterligare stöd av ASIH, Avancerad Sjukvård i Hemmet. Vi har tydliga rutiner för hur samtliga medarbetare ska agera och vi går regelbundet igenom dessa tillsammans i verksamheten. Vi har också en särskild grupp med medicinskt ansvarig sjuksköterska, läkare med flera som bistår verksamheterna med information och vägledning.

Fortsatt meningsfull vardag

Färre besök och mindre gemensamma aktiviteter innebär att vi tar till olika kreativa lösningar för att förgylla vardagen för de äldre. Vi jobbar för att det ska finnas variation och stimulans för dem som behöver och uppskattar det.
Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller behöver hjälp med att komma i kontakt med er närstående. Vi hjälper gärna till med telefonsamtal eller när möjlighet finns med What´s app, Facetime eller Skype.
Hitta kontaktuppgifter till våra äldreboenden >>

 

För dig som är kund, och anhörig till kund, hos Ersta hemtjänst

Har du som kund varit i kontakt med någon, eller själv har symtom av coronavirus ber vi dig att omgående kontakta oss på hemtjänsten, samt kontakta sjukvårdsupplysningen för coronavirus på nummer 113 13 eller 1177.
Vi vill fortsatt uppmana anhöriga att vara mycket försiktiga med besök så att vi inte smittar de äldre.
Tveka inte att höra av er om ni har frågor. Kontaktuppgifter hittar du på din hemtjänsts hemsida eller i din kundpärm.


Stöd för dig som anhörig

I dessa tider har livet blivit annorlunda för många av oss. Vi har inte samma möjligheter att träffa andra, våra nära och kära utan får försöka hålla kontakt via telefon eller andra medier. Det kan kännas särskilt svårt om man har någon äldre närstående i behov av stöd och hjälp. Du som behöver råd och stöd, i din situation som anhörig, kan ringa Erstas anhörigstödjare inom äldreomsorgen Carina Parmenfälth, tfn 08-714 64 05.
Här kan du läsa mer om vårt stöd till anhöriga >>

 

Generella råd

Om du insjuknar ska du kontakta 1177 Vårdguiden (ring 1177) för vägledning och hänvisning till vård. Ring 112 om du behöver akut medicinsk vård. Åk inte in till någon akutmottagning eller närakut och/eller drop in-mottagningar på vårdcentraler utan att först haft telefonkontakt.
Läs mer om coronaviruset på 1177>>

För allmänna frågor gällande Corona kontakta (ring) 113 13.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about COVID-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.