Coronaviruset - viktig information om vår äldreomsorg

Ersta diakoni följer noga rekommendationer och riktlinjer från ansvariga myndigheter som bland annat Folkhälsomyndigheten och regionernas Smittskydd/Vårdhygien.

Den 29 september avvecklade Regeringen och Folkhälsomyndigheten många av de restriktioner som gällt i samhället under tiden för pandemin. Regionernas rekommendationer och riktlinjer för vård och omsorg påverkas dock inte. Här kan du läsa mer om vad som fortsatt gäller inom Erstas äldreomsorg.

Vad vi gör för att minska smittspridning

Det här är några exempel på hur vi arbetar med att minska risken för smittspridning i verksamheterna inom vår äldreomsorg: 

 • Vi har rutiner för att minimera risken för att smitta kommer in i våra verksamheter.
 • Vi har rutiner för hur vi agerar vid misstänkt eller konstaterad smitta hos boende, kunder eller medarbetare. 
 • Vi har krisplaner för hur vi agerar i fall sjukfrånvaron bland personalen periodvis blir hög.
 • Vi har god tillgång till skyddsutrustning.
 • Medarbetare stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom och provtar sig för covid-19 enligt regionens rutiner. 
 • Våra medarbetare genomgår utbildning i basala hygienrutiner samt utbildas regelbundet i hur de bland annat ska hantera skyddsutrustning.
 • Våra medarbetare följer noga basala hygienrutiner och klädregler och vi genomför regelbundet uppföljningar av följsamhet till dessa. 
 • Vi uppmanar och möjliggör för våra medarbetare att vaccinera sig. Vi erbjuder de medarbetare på våra äldreboenden som ännu inte är fullvaccinerade möjligheten att vaccinera sig i samband med att våra boende får sin tredje dos.
 • Vid konstaterade covid-19-fall genomförs smittspårning enligt regionernas Smittskydds rutiner.
 • Vid misstänkt eller konstaterad smitta hos våra boende inleder vi så kallad kohortvård. Det innebär att de sjuka/misstänkt sjuka hålls avskilda och avdelad personal endast vårdar dessa boende.
 • Blir det ett utbrott på en boendeenhet är vi noga med att varken personal eller boende förflyttar sig mellan enheterna.
 • En särskild grupp med medicinskt ansvarig sjuksköterska, läkare med flera bistår verksamheterna.

För dig med en anhörig på Erstas äldreboenden


Om besök på våra äldreboenden 

Vi är måna om att skydda våra sköra äldre, våra medarbetare och er som kommer på besök. Därför behöver vi organisera besöken på ett tryggt sätt, vilket vi hoppas att ni har förståelse för. Här är några av de rutiner som gäller vid besök hos oss, en fullständig beskrivning kring rutiner inför och under besök har skickats ut till våra boendes närstående och finns även att få via våra äldreboenden.

 • Besök oss inte om du eller någon i ditt hushåll är sjuka.
 • Planera gärna ditt besök i förväg tillsammans med boendet.
 • Ha en god handhygien - tvätta händerna noga och använd handsprit (finns att tillgå på boendet).
 • Umgås i den boendes lägenhet, utomhus eller på annan anvisad plats.
 • Håll 2 meters avstånd till anhöriga, andra boende samt personal.
 • Använd munskydd under hela besöket.


Observera att rutinerna kan komma att ändras vid ett förändrat smittläge och/eller om Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i respektive region ändrar sina rekommendationer.

Vi ser fram emot ditt besök! Välkommen att höra av dig om du har frågor kring besök hos oss. Kontaktuppgifter till respektive boende hittar du här >>

Om vaccindos 3 mot covid-19

Arbetet med att erbjuda våra boende en tredje dos vaccin pågår. Vaccinationen sker i samarbete med våra läkarorganisationer (Stockholm) alternativt vårdcentral (Uppsala). Vi erbjuder samtidigt de medarbetare som ännu inte är fullvaccinerade möjligheten att vaccinera sig.

Generellt om vaccin mot covid-19 på våra boenden

Är man nyinflyttad på något av våra äldreboenden erbjuds man vaccin i samarbete med våra läkarorganisationer (Stockholm) alternativt vårdcentral (Uppsala).

Information kring eventuell smitta på ett äldreboende

Vid smitta på ett äldreboende kommer vi att informera boende och anhöriga. Vi följer lagstiftning gällande sekretess och kommer inte röja uppgifter om vem som är smittad oavsett om det rör våra boende eller våra medarbetare.

En boende som blir sjuk kommer i de flesta fall vårdas på äldreboendet med stöd av boendets läkarorganisation och i vissa enstaka fall med ytterligare stöd av ASIH, Avancerad Sjukvård i Hemmet. Vi har tydliga rutiner för hur samtliga medarbetare ska agera och vi går regelbundet igenom dessa tillsammans i verksamheten. Vi har också en särskild grupp med medicinskt ansvarig sjuksköterska, läkare med flera som bistår verksamheterna med information och vägledning.

Fortsatt meningsfull vardag

Under den gångna perioden med färre besök och mindre gemensamma aktiviteter har vi tagit till olika kreativa lösningar för att förgylla vardagen för de äldre. Vi jobbar kontinuerligt för att det ska finnas variation och stimulans för dem som behöver och uppskattar det.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller behöver hjälp med att komma i kontakt med er närstående. Vi hjälper gärna till med telefonsamtal eller när möjlighet finns med What´s app, Facetime eller Skype.
Hitta kontaktuppgifter till våra äldreboenden >>

 

För dig som är kund hos Ersta hemtjänst

Om du insjuknar kan du kontakta 1177 Vårdguiden (ring 1177) för vägledning och hänvisning till vård. Ring 112 om du behöver akut medicinsk vård. Åk inte till någon akutmottagning eller närakut och/eller drop in-mottagningar på vårdcentraler utan att först haft telefonkontakt.

Har du som kund hos Ersta hemtjänst symtom av coronavirus eller har varit i kontakt med någon som har konstaterad smitta, ber vi dig att omgående kontakta oss på hemtjänsten.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor. Kontaktuppgifter hittar du på din hemtjänsts hemsida eller i din kundpärm.

Stöd för dig som anhörig

Under pandemitiden har livet varit annorlunda för många av oss. Vi har inte haft samma möjligheter att träffa våra äldre nära och kära utan har fått försöka hålla kontakt via telefon eller andra medier. Du som behöver råd och stöd, i din situation som anhörig, kan ringa Erstas anhörigstödjare inom äldreomsorgen, telefon 08-714 60 96. Här kan du läsa mer om vårt stöd till anhöriga >>

Mer information om covid-19


Läs mer om coronaviruset på 1177>>

För allmänna frågor gällande covid-19 ring 113 13.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.