Coronaviruset - viktig information om vår äldreomsorg

Ersta diakoni följer noga rekommendationer och riktlinjer från ansvariga myndigheter som bland annat Folkhälsomyndigheten och Smittskydd/Vårdhygien.

  • Vi har rutiner för att minimera risken för smittspridning och kring hur vi agerar vid misstänkt eller konstaterad smitta hos boende, kunder eller medarbetare.
  • Våra medarbetare följer noga basala hygienrutiner och klädregler och vi genomför regelbundet uppföljningar av följsamhet till dessa. 
  • Medarbetare stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom och provtar sig för covid-19 enligt regionens rutiner. 
  • Vid konstaterade covid-19-fall genomförs smittspårning enligt regionens rutiner. 
  • En särskild grupp med medicinskt ansvarig sjuksköterska, läkare med flera bistår verksamheterna.

För dig med en anhörig på Erstas äldreboenden


Om besök på våra äldreboenden 

Vi behöver hålla ut ett tag till innan besöken kan bli helt som vanligt. Så länge smittspridning finns i samhället och tills alla resterande åldersgrupper har kunnat vaccineras är vi måna om att skydda våra sköra äldre, våra medarbetare och er som kommer på besök.

Vi behöver därför organisera besöken på ett tryggt sätt, vilket vi hoppas att ni har förståelse för. Här är några av de rutiner som gäller vid besök hos oss, en fullständig beskrivning kring rutiner inför och under besök har skickats ut till våra boendes närstående och finns även att få via våra äldreboenden.

  • Planera gärna ditt besök i förväg tillsammans med boendet.
  • Umgås i den boendes lägenhet, utomhus eller annan anvisad plats.
  • Använd gärna munskydd under hela besöket.
  • Det finns tillgång till handsprit och besökare har även möjlighet att låna visir.

I övrigt gäller samma rekommendationer som i samhället i övrigt – besök oss inte om du eller någon i ditt hushåll är sjuk, håll avstånd till varandra och ha en god handhygien.

Observera att rutinerna kan komma att ändras vid ett förändrat smittläge och/eller om Regionens, Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer ändras.

Vi ser fram emot ditt besök! Välkommen att höra av dig om du har frågor kring besök hos oss. Kontaktuppgifter till respektive boende hittar du här >>

Vaccination mot covid-19

Alla som bor på Erstas äldreboenden har erbjudits vaccin, och de som accepterat erbjudandet har nu fått båda sina doser. Är man nyinflyttad på något av våra äldreboenden erbjuds man vaccination i samarbete med våra läkarorganisationer. Arbetet med att vaccinera vår personal pågår.

Information kring eventuell smitta på ett äldreboende

Vid smitta på ett äldreboende kommer vi att informera boende och anhöriga. Vi följer lagstiftning gällande sekretess och kommer inte röja uppgifter om vem som är smittad oavsett om det rör våra boende eller våra medarbetare.

En boende som blir sjuk kommer i de flesta fall vårdas på äldreboendet med stöd av boendets läkarorganisation och i vissa enstaka fall med ytterligare stöd av ASIH, Avancerad Sjukvård i Hemmet. Vi har tydliga rutiner för hur samtliga medarbetare ska agera och vi går regelbundet igenom dessa tillsammans i verksamheten. Vi har också en särskild grupp med medicinskt ansvarig sjuksköterska, läkare med flera som bistår verksamheterna med information och vägledning.

Fortsatt meningsfull vardag

Under den gångna perioden med färre besök och mindre gemensamma aktiviteter har vi tagit till olika kreativa lösningar för att förgylla vardagen för de äldre. Vi jobbar kontinuerligt för att det ska finnas variation och stimulans för dem som behöver och uppskattar det.
Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller behöver hjälp med att komma i kontakt med er närstående. Vi hjälper gärna till med telefonsamtal eller när möjlighet finns med What´s app, Facetime eller Skype.
Hitta kontaktuppgifter till våra äldreboenden >>

 

För dig som är kund, och anhörig till kund, hos Ersta hemtjänst

Har du som kund varit i kontakt med någon, eller själv har symtom av coronavirus ber vi dig att omgående kontakta oss på hemtjänsten, samt kontakta sjukvårdsupplysningen för coronavirus på nummer 113 13 eller 1177.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor. Kontaktuppgifter hittar du på din hemtjänsts hemsida eller i din kundpärm.

Vaccinering mot covid-19

Din region ansvarar för vaccineringen mot covid-19. Om du har frågor kring vaccinering, kontakta regionen. Du kan även läsa mer på 1177.se.

Stöd för dig som anhörig

I dessa tider har livet blivit annorlunda för många av oss. Vi har inte samma möjligheter att träffa andra, våra nära och kära utan får försöka hålla kontakt via telefon eller andra medier. Det kan kännas särskilt svårt om man har någon äldre närstående i behov av stöd och hjälp. Du som behöver råd och stöd, i din situation som anhörig, kan ringa Erstas anhörigstödjare inom äldreomsorgen, telefon 08-714 64 05.
Här kan du läsa mer om vårt stöd till anhöriga >>

Generella råd

Om du insjuknar ska du kontakta 1177 Vårdguiden (ring 1177) för vägledning och hänvisning till vård. Ring 112 om du behöver akut medicinsk vård. Åk inte in till någon akutmottagning eller närakut och/eller drop in-mottagningar på vårdcentraler utan att först haft telefonkontakt.
Läs mer om coronaviruset på 1177>>

För allmänna frågor gällande Corona kontakta (ring) 113 13.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about COVID-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.