Nu har de boende fått första dosen vaccin mot covid-19

Alla de boende på Erstas äldreboenden som vill har fått sin första vaccination. Nu är det medarbetarnas tur.

– Det gör att vi börjar se ljuset i tunneln. Det ger både energi och hopp, säger Katarina Bergsten, verksamhetschef på Lydiahemmet i Farsta.
En av de boende på Lydiahemmet, Margareta Fredriksson, fick vaccinet häromdagen.
– Det känns så bra och det gjorde inte ont. Nu hoppas jag att jag snart kan träffa min familj, säger hon.
Så hur har vaccinationen gått till rent praktiskt? Först har man inhämtat samtycke. Själva vaccinationen har lagts på ordinarie ronddag då läkare är på plats. Boendets sjuksköterskor har blandat vaccinet och sett till att det finns rätt antal doser. Därefter har man dukat upp en vagn med allt som behövs för processen. De säkrar också identitet på den som ska få vaccinet och bokför efteråt att den personen har fått sprutan.

Extra sjuksköterska ger ökad trygghet

– Vi har dessutom haft en extra sjuksköterska inne som har haft med en så kallad akutlåda. Detta gör man för att säkra upp ifall någon skulle drabbas av en allergisk reaktion. Men det har ingen gjort, berättar Katarina Bergsten.
Näst på tur är medarbetarna som sedan måndagen den 11 januari kan boka in sig för vaccination.
– Det är ett oerhört viktigt steg och ökar tryggheten, säger Gunn-Henny Dahl, områdeschef inom Ersta diakonis äldreomsorg.
Förberedelserna pågår också i Ultuna, Uppsala, där det nya äldreboendet Juliahemmet står redo att ta emot sina första boende vid månadsskiftet januari/februari.
– Personalen kommer då redan att vara vaccinerad, och för de boende kommer erbjudandet om vaccination som en inflyttningspresent, säger Gunn-Henny Dahl.
Gunn-Henny Dahl berättar att hon märker ytterligare en viktig förbättring från i våras.
– Jag märker att våra medarbetare är så säkra och trygga i vad de gör. Precis som vi hör om hur man inom sjukvården har lärt sig att behandla covid-19 bättre och bättre, så har även vi inom omsorgen blivit bättre och bättre.