Ersta äldreboende

Bra att veta när det är dags att flytta till ett äldreboende

Vi förstår att en flytt till ett äldreboende är ett stort steg. Vårt mål är att göra det steget så bra som möjligt, för dig och för dina anhöriga.

Några saker att känna till på vägen

 • Inom Erstas äldreboenden har vi ett personcentrerat arbetssätt. Det innebär att vi utgår ifrån dina behov och önskemål kring hur vården och omsorgen formas. 
 • Insatserna till den som bor på våra boenden utgår från det biståndsbeslut som fattas av kommunen. Utifrån biståndsbeslutet upprättas en genomförandeplan som beskriver hur vården och omsorgen ska utföras.
 • Vi har särskilda avdelningar för dig som har en demenssjukdom. Våra medarbetare har kunskap om kognitiva sjukdomar och våra arbetssätt och rutiner syftar till att på bästa sätt stötta dig i vardagen.
 • Du kan ta med ditt husdjur när du flyttar till oss. Detta behöver dock planeras ihop med verksamhetschefen och du behöver känna till vår policy kring husdjur.
 • För att uppnå en professionell och trygg vård och omsorg arbetar Erstas undersköterskor, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter i team. Vi har en anställd medicinskt ansvarig sjuksköterska och vi har ett läkarteam knutet till oss. För trygghet nattetid har vi en sjuksköterskepatrull som står redo för fysiska besök samt rådgivning via telefon till våra medarbetare.
 • Du betalar en avgift per månad för en plats på ett äldreboende. I den summan ingår hyra av din lägenhet, vård och omsorg dygnet runt, samtliga måltider och aktiviteter. Värme och el ingår.
 • I alla lägenheter finns höj- och sänkbara sängar, men i övrigt möblerar du din lägenhet med egna möbler och personliga ägodelar.
 • Med vårt unika måltidskoncept tar vi tar hänsyn till att näringsbehov, aptit och förmåga varierar från person till person. Genom att servera det du behöver, vill ha och vid de tidpunkter som du faktiskt är hungrig, minimeras risken för undernäring och den bästa måltiden skapas.

Mer om vardagen hos oss

 • Här har du en kontaktperson och tillsammans skapar ni en genomförandeplan som beskriver på vilket sätt du vill ha stöd och omsorg.
 • Alla som vill har möjlighet att vara ute varje dag.
 • Dina anhöriga är välkomna när du vill och deras delaktighet är viktig. Vi jobbar även aktivt med anhörigstöd. OBS - under coronapandemin kan begränsningar kring besök hos oss gälla - läs mer här >>
 • På en del boenden inleds helgen med fredagsmys, andra serverar extra festlig mat på lördagen, ibland med ett glas vin för den som så önskar - och några har söndagskaffe.