Ersta äldreomsorg

Så kan du med Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar få stöd från oss

I många av Erstas verksamheter möter vi personer med kognitiva sjukdomar som exempelvis Alzheimers. Här kan du läsa om Erstas arbete för att stötta i olika faser av sjukdomen.

Vissa personer följer vi från sjukdomens debut när de besöker Erstagruppen tills att de flyttar till en demensenhet på något av våra äldreboenden. Andra möter vi som gäster i dagverksamheten eller hjälper dem i deras hem inom vår hemtjänst.

Behovet av stöd är individuellt och ser olika ut hos varje individ. Därför varierar behovet av insatser. Ibland räcker uppmuntring, handräckning och tillsyn medan någon annan behöver hjälp i alla moment. För oss är det viktigt att ta vara på varje individs egen vilja, förmågor, vanor och historia för att skapa en trygg och meningsfull vardag.

Stöd i olika faser

Stöd när du fått din diagnos

Till Erstagruppen kommer personer som nyligen fått Alzheimers för stöd, guidning och för att träffa andra i liknande situation. Grupperna leds av Christina Davisson. "Vi vill bidra till att fylla en svag länk i vårdkedjan", säger hon.

Meningsfulla dagar på dagverksamheten

Våra dagverksamheter finns för dig som har en kognitiv sjukdom och som vill ha ett brett utbud av givande aktiviteter, vill umgås och laga och äta god mat tillsammans med andra i samma situation.

Tryggt och hemlikt på våra äldreboenden

Här är våra arbetssätt, vårt bemötande och den fysiska miljön är utformade för att tillvaron ska bli så begriplig och hanterbar som möjligt för personer med Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar.

Mer om Ersta diakoni

Upptäck alla Erstas verksamheter

Kyrka, skyddade boenden, anhörigstöd vid beroende och mycket mer - här kan du läsa om Ersta diakonis alla viktiga verksamheter.

En värdig välfärd för alla - vår verksamhetsidé

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan slutet av 1800-talet. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla.

170 år och högaktuell - Erstas värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.