Ersta äldreboende

Vår husdjurspolicy

Vi vill inte att man ska behöva välja mellan sin katt och möjligheten att bo på äldreboende. Dessutom har djur en positiv inverkan på de äldres välmående och de sprider glädje. 

Det här gäller för husdjur på våra äldreboenden

  • Om du vill ta med ditt husdjur, ta först kontakt med boendets verksamhetschef för att utreda förutsättningarna.
  • Vi välkomnar djur som katt, kanin, marsvin, fåglar, fiskar och hund.
  • Djuret måste vara rumsrent och får inte vara aggressivt. Alla djur mår inte bra på ett äldreboende och det måste finnas en plan för om djuret inte trivs eller fungerar i vårdmiljön.
  • Boende/anhöriga står för försäkring, mat och sand, samt eventuella tillbehör. De har även ansvar för att ta djuret till veterinären samt ombesörja eventuell avlivning.
  • När det gäller hund förutsätter vi att boende i det mesta kan ta hand om djuret själv. Vi kan hjälpa till att påminna om rastning och mat och eventuellt gå ut någon promenad om dagen.
  • Boende med katt har katten i sin lägenhet. Hundar måste vara under kontroll så de inte går fram till någon som är rädd.
  • Om den boende avlider så har de anhöriga skyldighet att snarast ta hand om djuret.

Vi följer riktlinjer kring djur i vården och arbetar alltid efter basala hygienrutiner. Vi informerar om att det kan förekomma djur vid inflyttning och anställning av nya medarbetare. Det finns alltid avdelningar på boendet där det inte bor djur.