Ersta hemtjänst

Så tycker våra kunder om oss

För att få kännedom om vad våra hemtjänstkunder tycker genomför vi regelbundet kundnöjdhetsmätningar. Här kan du se resultatet från den senaste mätningen.

Vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre. Bland annat genomgår våra medarbetare kontinuerligt utbildningar med fokus på bemötande. Ersta har en stark värdegrund och allt arbete som utförs av våra medarbetare ska genomsyras av den.  

Undersökningen genomfördes hösten/vintern 2020/2021. Alla kunder från våra sju hemtjänster erbjöds vara med i mätningen, drygt 750 personer deltog.

Våra kunders förtroende för Ersta hemtjänst

4,5 på skalan 0-5 
Förtroendet för Ersta hemtjänst är högt och har ökat sedan mätningen 2019.  

stapel som visar kundens förtroende för erstas hemtjänst - 4,5 av %

Så nöjda är våra kunder med Ersta hemtjänst

4,48 på skalan 0-5
Ersta hemtjänst får ett högt nöjdhetsbetyg av våra kunder. Nöjdheten har dessutom ökat sedan den tidigare mätningen 2019.

stapel som visar kundernas nöjdhet - 4,48 av 5