Café Minnesvärt

Caroline Graff - Ärftlighet och frontallobsdemens

Caroline Graff, professor vid Karolinska institutet i Solna och expert på ärftlighetsfrågor kopplat till kognitiv sjukdom. Hon talar om vikten av genetiska rön för att kunna ge förebyggande råd till personer med hög ärftlighet.

caroline graffCaroline Graff är professor och verksam vid sektionen för neurogeriatrik vid Karolinska institutet i Solna. Hon är en av Sveriges främsta experter på ärftlighetsfrågor när det gäller kognitiv sjukdom, främst Alzheimers och frontallobs-demens.

Caroline Graff kommer att tala om vikten av nya genetiska rön kring dessa sjukdomar. Med hjälp av dem kan man ge kvalificerad rådgivning om ärftlighetsrisk och gentestning. Då är det också möjligt att ge förebyggande råd till patienter med hög ärftlighet för demenssjukdomar.

När:

Torsdagen 29 september. Vi öppnar kl 18.00, föredraget startar 18.30 och pågår cirka en timme inklusive frågestund.

Var:

Systersalongen, Erstagatan 1 K (Ersta hotell och konferens), 3 tr, på Södermalm i Stockholm.

Anmälan:

Mejla cafeminnesvart@erstadiakoni.se eller ring vår administratör Marie Gustafsson.
Telefon: 08-714 63 20

Föredragen är kostnadsfria. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. Anmäl dig redan nu för att vara säker på att få en plats.