Videobesök - så här funkar det

Både du som är patient, och dina närstående, har möjlighet att genomföra videobesök med samtliga yrkeskategorier i teamet, som ett alternativ, eller komplement till fysiska besök.

Hur sker bokningen av videobesök?

  • Videobesöket genomförs via vår digitala plattform Min vård. Du kan använda antingen mobil, läsplatta eller dator.
  • I samråd med vårdpersonalen kommer ni överens om vilken dag och tid videobesöket ska äga rum.
  • Vid första bokningstillfället behöver vårdpersonalen få tillgång till ditt namn, personnummer och aktuellt mobiltelefonnummer, för att kunna registrera dig i plattformen. Om du är patient och tidigare har använt ärendefunktionen i Min vård, finns dessa uppgifter redan registrerade.
  • Vårdpersonalen bokar in videobesöket i Min Vård. En kallelse med tid och datum för videobesöket skickas till dig med sms och tillhörande länk. Du kan välja mellan att gå in via sms-länken eller via denna länk på din dator eller laptop.
  • Du ombeds signera för inloggning med ditt Bank-id. När du blivit inloggad kan du läsa meddelandet under pågående ärenden och sedan följa anvisningen.

Hur genomförs videobesöket?
När det är dags för videobesöket skickar vårdpersonalen ut en inbjudan via sms. Logga in via länken för att läsa meddelandet och följ sedan anvisningarna.