Forskning på Ersta sjukhus

På Ersta sjukhus bedrivs patientnära forskning inom en rad områden, främst inom medicin och kirurgi.

På Ersta sjukhus bedrivs patientnära forskning inom flera områden, främst inom medicin och kirurgi. Vi bedriver också utbildningsverksamhet, deltar i läkemedelsstudier och samverkar med forskare både i Sverige och internationellt.

Ersta sjukhus har eget forskningslaboratorium och tillgång till stora patientgrupper vilket ger mycket goda förutsättningar för klinisk forskning.

Några av våra största forskningsområden är kolorektalcancer, obesitaskirurgi och inflammatoriska sjukdomar. Mer information om den specifika forskning som bedrivs och exempel på forskningsprojekt vi är involverade i hittar du under respektive område - forskning medicin och forskning kirurgi.

Nyhet! Min vård

Nu kan du som patient göra dina vårdärenden till oss på forskningsenheten via vår digitala tjänst Min vård. I Min vård kan du kontakta oss när du vill, dygnet runt. Vi svarar dig vardagar, dagtid under tjänstens bemannade öppettider.