Forskning på Ersta sjukhus

På Ersta sjukhus bedrivs patientnära forskning inom en rad områden, främst inom medicin och kirurgi.

Patientnära forskning

På Ersta sjukhus bedrivs patientnära forskning inom flera områden, främst inom medicin och kirurgi. Vi bedriver också utbildningsverksamhet, deltar i läkemedelsstudier och samverkar med forskare både i Sverige och internationellt.

Ersta sjukhus har eget forskningslaboratorium och tillgång till stora patientgrupper vilket ger mycket goda förutsättningar för klinisk forskning.

Några av våra största forskningsområden är kolorektalcancer, obesitaskirurgi och inflammatoriska sjukdomar. Mer information om den specifika forskning som bedrivs och exempel på forskningsprojekt vi är involverade i hittar du under respektive område - forskning medicin och forskning kirurgi.

En universitetssjukvårdsenhet

Från 1 januari 2021 är Ersta sjukhus utsedd till universitetssjukvårdsenhet (USV). På en USV-enhet bedrivs forskning, utbildning, utveckling och
innovation som en del av kärnverksamheten och är väl integrerat i vården. Utmärkelsen är också ett kvitto på att Ersta sjukhus främjar personcentrerad vård av hög kvalitet och är en utvecklande dynamisk arbetsmiljö för medarbetarna.

En USV-enheten ska också implementera ny kunskap i verksamheten, något som är talande för verksamheten på Ersta sjukhus. Här är vägen
från forskning till patientnytta sällan lång och forskningen sker ofta patientnära.

Min vård

Nu kan du som patient göra dina vårdärenden till oss på forskningsenheten via vår digitala tjänst Min vård. I Min vård kan du kontakta oss när du vill, dygnet runt. Vi svarar dig vardagar, dagtid under tjänstens bemannade öppettider. 

Forskning kopplat till Ersta sjukhus

Om tarmmikrobiotan

Adam Carstens, verksamhetschef för medicinkliniken, forskar kring bakteriefloran i tarmen: tarmmikrobiotan.

Om ny endoskopisk metod

Peter Borch-Johsen, endoskopist, forskar på ny metod för att förebygga ändtarmscancer.

Om smärtlindring efter bukkirurgi

Claes Gedda, överläkare i anestesi och intensivvård, forskar kring smärtstillning efter bukkirurgi utan opioider.