Min vård

Min vård heter den digitala tjänst som blivit mycket populär bland patienterna på Ersta sjukhus. Inga fler missade samtal eller väntan på besked via posten.

Med Min vård kan du enkelt kommunicera med ditt vårdteam – när det passar dig. Min vård är en digital tjänst som idag finns tillgänglig för patienter på astroenheten, hjärtmottagningen, röntgenkliniken och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Med den loggar du tryggt och smidigt in med ditt bank-ID. Du kan själv kommunicera med din vårdpersonal och din vårdpersonal kan ta kontakt med dig. Varje gång du fått ett nytt meddelande uppmärksammas du på det via ett sms.

94 procent rekommenderar tjänsten

Min vård lanserades under 2020 och är en mycket uppskattad tjänst. Åldersspannat över patienter som använder tjänsten spänner från 18 till 94 år.

Siffror från 2021 visar att hela 94% av de som använder Min vård rekommenderar den till andra och 91% tycker att de får tillräckligt med information tack vare tjänsten. 


”Jag behöver inte vänta på att Ersta ska kontakta mig, utan jag kan få iväg mitt ärende och så behöver jag inte tänka mer på det”

(Eric, patient)

Min vård förenklar vardagen för våra patienter på många sätt. Den ersätter inte de personliga mötena utan kompletterar dem. Tack vare tjänsten kan du nu skicka in de frågor du har – när det passar dig.

Vi arbetar ständigt med att förbättra tjänsten. Dels lanseras den successivt till fler avdelningar och dels sker det teknisk utveckling av tjänsten.