Valfrihet och vårdgaranti

Från den 1 januari 2015 gäller en ny patientlag som innebär fritt vårdval för öppenvård och kirurgi i hela landet. Den så kallade vårdgarantin innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid.

Du kan själv välja Ersta

För dig som patient betyder den nya patientlagen att du kan välja fritt bland alla Sveriges vårdgivare när det gäller specialiserad öppenvård. Det betyder till exempel att om du behöver en gastroskopiundersökning och bor i Gävle, kan du välja att göra din undersökning i Stockholm, om det fungerar bättre för dig. Alla som är bosatta i Sverige och anslutna till den offentliga sjukvården kan komma till oss på Ersta.

Möjlighet att välja även slutenvård

Det fria vårdvalet endast gäller specialiserad öppenvård och dagkirurgi. Behöver du en operation som innebär att du blir en slutenvårdspatient, behöver du kontakta ditt hemlandsting för ett godkännande och en så kallad betalningsförbindelse innan vi kan hjälpa dig. Vissa landsting har remisskrav för specialistvård, detta framgår på ditt landstings hemsida.

Vad betyder vårdgaranti?

Vårdgarantin innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid. Läs mer om vilka tidsgränser som gäller för vårdgarantin här nedan. Utredningar, exempelvis röntgen, ingår inte i vårdgarantin.

Våra väntetider till nybesök och operation ska uppfylla vårdgarantin:

  • Du ska erbjudas tid för läkarbesök inom 30 dagar från remissdatum.
  • Du ska få tid för operation inom 90 dagar från beslutsdatum.
    Om vi inte lyckas erbjuda dig besök och behandling inom denna tid har du rätt att byta till en annan vårdgivare. Då ska du kontakta vårdgarantikansliet.

Mer om Ersta sjukhus

Remiss för vård på Ersta sjukhus

För att bli patient hos oss krävs i de flesta fall en remiss. Läs här om hur du går tillväga >>

Ska du ta prov eller göra en provtagning?

I anslutning till Ersta sjukhus finns Karolinska Universitetslaboratoriet. Mer information >>

Ta hjälp av vår patientvägledare

Patientvägledaren kan svara på frågor om dina rättigheter i vården och förmedla kontakt med verksamheter som kan hjälpa dig.