Sjukdom och symptom

Celiaki (glutenintolerans)

Glutenintolerans, så kallad celiaki, innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn.

Gluten skadar tarmluddet i tunntarmens slemhinna och gör att du inte kan ta upp näringen i maten på ett bra sätt. Detta kan ge sekundära problem med blodbrist, vitaminbrister och benskörhet.

Vanliga symtom är trötthet, diarréer och gaser. Andra besvär som kan förekomma är viktnedgång och hudutslag.

Glutenintolerans är inte en allergi och ska inte förväxlas med till exempel veteallergi. Därför är det viktigt att symtomen utreds av specialister. Om någon annan i familjen är glutenintolerant finns det en liten förhöjd risk att få detta själv.

Behandlingen består framför allt i att gå över till glutenfri kost. För de flesta ger detta resultat redan efter ett par månader. Vid Ersta sjukhus kan du få kontakt med erfaren dietist för kostråd och vi följer upp med undersökning som säkerställer att tarmluddet har normaliseras.

Vid okomplicerad glutenintolerans där kostbehandlingen fungerar bra brukar patienten remitteras ut till vårdcentralen för fortsatt uppföljning, i andra fall fortsätter man ofta som patient på Ersta sjukhus. 

För dig med glutenintolerans som vill bli patient på Ersta sjukhus krävs en remiss som du får av din husläkare eller annan behandlande läkare. Läs mer här >>

Kan celiaki läka ut/försvinna?

Celiaki är en livslång autoimmun sjukdom, den är ej botbar men kontinuerlig kostbehandling är oftast effektiv, så pass att normal tunntarmsslemhinna uppnås.

Är det farligt med celiaki?

Nej, men obehandlad celiaki (ej glutenfri kost) ökar risken för komplikationer som anemi, till följd av järn, folat och B 12-brist, samt ökad risk för benskörhet och cancer, särskilt lymfom.

Ökar risken för andra sjukdomstillstånd vid celiaki?

Det finns en ökad risk för andra autoimmuna sjukdomar som till exempel diabetes typ 1, sköldkörtelsjukdomar eller Addisons sjukdom med flera.