Frågor och svar celiaki

Vanliga frågor och svar gällande celiaki.

Nej, men obehandlad celiaki (ej glutenfri kost) ökar risken för komplikationer som anemi, till följd av järn, folat och B 12-brist, samt ökad risk för benskörhet och cancer, särskilt lymfom.

Celiaki är en livslång autoimmun sjukdom, den är ej botbar men kontinuerlig kostbehandling är oftast effektiv, så pass att normal tunntarmsslemhinna uppnås.

Det finns en ökad risk för andra autoimmuna sjukdomar som till exempel diabetes typ 1, sköldkörtelsjukdomar eller Addisons sjukdom med flera.