Levnadsvanor - inför obesitasoperation

Genom att se över dina levnadsvanor kan du minska risken för komplikationer under och efter operationen.

Levnadsvanor

En operation innebär en påfrestning på din kropp och det är därför viktigt att du är i så god form som möjligt. Goda levnadsvanor inför och efter operation kan hjälpa till att minska risken för komplikationer, gynna sårläkning och påskynda återhämtning. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor är levnadsvanor som påverkar din hälsa.

Alkoholvanor

Se över dina alkoholvanor inför operationen. En alkoholfri operation ger din kropp de bästa förutsättningarna under operationen, återhämtningen och rehabiliteringen. Det innebär att du gör ett uppehåll med att dricka alkohol minst fyra veckor innan operationen och minst fyra veckor efter operationen.

Rökning

Vi vill poängtera vikten av rökstopp i samband med din operation då komplikationsrisken är kraftigt förhöjd hos rökare. För att minimera risken ska du ha varit rökfri i minst sex veckor innan operation och minst sex veckor efter operation. Om din operation är inom kortare tid är det ändå värdefullt med rökstopp.

Apoteket kan ge råd om olika preparat som kan vara till hjälp vid rökstopp. Ta kontakt med din vårdcentral för hjälp eller ring Sluta-röka-linjen 020-84 00 00.

Aktivitet

Att du rör på dig, utifrån egen förmåga, innan din operation har framför allt goda effekter på din återhämtning efter ingreppet. Genom att röra på dig ökar din syreupptagningsförmåga i blodet och blodtrycket sänks. Färre komplikationer och kortare vårdtider ses hos personer som är mer fysiskt aktiva. I samband med operation försämras din fysiska förmåga, av den anledningen bör du vara i så god form som möjligt för att underlätta återhämtning och rehabilitering.

Matvanor

Hälsosamma matvanor minskar risker för komplikationer. Ohälsosamma matvanor kan resultera i komplikationer såsom trycksår, ökad infektionsrisk, försämrad sårläkning, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Den stress som kroppen utsätts för under en operation påverkar kroppens ämnesomsättning som i sin tur påverkar din återhämtning.