Motion - obesitas

Träningsglädje

Det är viktigt att vara i rörelse och försöka leva som vanligt när du kommer hem. Du kan redan dagen efter operationen börja promenera och efter några dagar återgå till normala aktiviteter. Om du skulle ta i för mycket brukar kroppen säga ifrån, därför är det viktigt att lyssna till signaler såsom smärta, yrsel etcetera och därefter starta igen försiktigt.

Baserat på dina individuella förutsättningar kan målet för din aktivitetsgrad vara att successivt uppnå de generella rekommendationerna för fysisk aktivitet som är minst 150 minuter måttligt intensiv eller 75 minuter högintensiv aktivitet per vecka. Ett exempel på hur man kan uppnå det kan vara 30 minuters promenader, fem gånger i veckan.

Vid måttlig intensitet utför du en aktivitet där du blir varm och ansträngd, men fortfarande kan föra ett samtal.

Vid hög intensitet skall det vara svårt att föra ett samtal.

Till den som har stillasittande arbete eller fritid, rekommenderas utöver detta, korta bensträckare. Muskelstärkande fysisk aktivitet som styrketräning bör utföras minst två ggr/vecka och kan påbörjas cirka fyra veckor efter operationen. Vid ledproblem kan cykling, stavgång eller bassängträning (när såren på magen har läkt) vara bra alternativ. För att bibehålla ett starkt skelett är det bra att försöka kombinera detta med aktiviteter som belastar skelettet såsom styrketräning, promenader, löpning, dans.

OBS! Undvik att bära och lyfta tungt under sjukskrivningsperioden.