Kirurgi och anestesi

Obesitaskirurgi

På Ersta sjukhus är vi specialister inom obesitaskirurgi och behandling av obesitas. Vi utför Gastric bypass och Gastric sleeve, två olika magsäcksoperationer som är vanliga vid behandling av fetma i Sverige.

Vad är obesitas?

Det är skillnad mellan vad som är övervikt och vad som är fetma. Fetma kallas även för obesitas och innebär att du har ett BMI, Body Mass Index, över 30. Obesitas kan behandlas på olika sätt, i första hand med livsstilsförändringar såsom ändrad kost med lägre energiinnehåll i kombination med ökad fysisk aktivitet. Om inget av detta ger önskvärd effekt kan kirurgisk behandling övervägas. Målet för fetmakirurgi är att förbättra hälsan samt öka chanserna till ett mer normalt socialt liv och ökad livskvalitet.

Operationsmetoder för obesitas

Idag finns det två olika operationsmetoder för obesitaskirurgi, Gastric bypass (GBP) och Gastric sleeve (Sleeve gastrektomi). Båda metoderna utförs i allmänhet med titthålskirurgi, vilket gör läkningstiden kortare och minskar risken för komplikationer jämfört med öppen kirurgi. Det finns mer utförlig dokumentation av resultat efter Gastric bypass, framförallt vad det gäller uppföljning över lång tid. För många patienter har dock Sleeve gastrektomi visat sig vara ett bra alternativ. Vilken metod som är lämpligast kan variera individuellt och beslutas av kirurgen i samråd med patienten.

Gastric bypass (GBP)

 • En Gastric bypass-operation innebär att en liten ficka delas av från magsäckens övre del och kopplas direkt till tunntarmen. Detta ändrar signalerna från magtarmkanalen så att man upplever en tidigare mättnadskänsla. Dessutom minskar utrymmet i den lilla magfickan vilket gör att man automatiskt kommer att äta mindre portioner.
  Kirurgen gör fem små snitt i bukväggen som blir så kallade arbetsportar. Dessa används för passage av de instrument som behövs för att genomföra operationen. Operationen görs med titthålskirurgi men i mycket sällsynta fall kan man behöva öppna bukväggen och utföra operationen med så kallad öppen kirurgi.
 • Vid titthålskirurgi förs koldioxid in i bukhålan vilket gör att den vidgas så att det skapas utrymme att utföra operationen. Kirurgen börjar med att skapa en liten ficka som maten ska passera igenom. Sedan för man upp tunntarmen och kopplar ihop den med fickan. Därefter görs ytterligare en koppling längre ner på tunntarmen därigenom kommer nu maten fortsättningsvis att passera.
 • På Ersta sjukhus utförs vid slutet av operationen en täthetskontroll, där man för in blå vätska i magsäcksfickan för att se om den övre hopkopplingen mellan tunntarm och magsäck är tät. Förutsatt att allt ser bra ut så stängs nu de fem öppningarna i bukväggen med hjälp av häftklammer och Gastric bypass-operationen är klar.

Gastric sleeve

 • Gastric sleeve (Sleeve gastrektomi) är en relativt ny operationsmetod för behandling av obesitas. Vid ingreppet tar man bort cirka 60-70 procent av magsäcken så att endast ett smalt rör återstår.
  Viktminskningen efter operationen beror dels på att man äter mindre eftersom känner sig mätt tidigare, dels på att magsäcken töms snabbare.
 • Operationen sker i de allra flesta fall med titthålskirurgi, men i vissa fall behöver man öppna magen med ett snitt ovanför naveln för att kunna komma åt bättre.
 • Vid titthålskirurgi förs koldioxid in i bukhålan vilket gör att den vidgas så att det skapas utrymme att utföra operationen. Kirurgen gör fem små snitt i bukväggen som blir så kallade arbetsportar. Dessa används för passage av de instrument som behövs för att genomföra operationen. I mycket sällsynta fall kan man behöva öppna bukväggen och utföra operationen med så kallad öppen kirurgi.
 • Kirurgen tar bort större delen av magsäcken och det som lämnas kvar är en mindre rörliknande magsäck. Operationen inleds med att magsäckens ytterkant delas av från fettet som det sitter fast i. Sedan förs en slang ner i magsäcken för att utgöra en mall för rörets storlek. Därefter tas större delen av magsäcken bort med hjälp av ett särskilt instrument. Vi syr även över raden med häftklamrar som har används för att försluta öppningen för att ytterligare säkra så att inte läckage uppstår. Magsäcken som nu finns kvar är formad som en skjortärm, därav namnet Sleeve som betyder ärm.
 • På Ersta sjukhus utförs vid slutet av operationen en täthetskontroll, där man för ner blå vätska för att se om raden som sytts och klamrats igen är tät. Sedan tas den överblivna delen av magsäcken ut och man passar då på att undersöka den för att utesluta förändringar som till exempel polyper eller annat. Förutsatt att allt ser bra ut så stängs nu de fem öppningarna i bukväggen med hjälp av häftklammer och Gastric sleeve-operationen är klar.