Koloskopiundersökning förberedelser samt frågor och svar

Endoskopienheten genomför en rad olika koloskopiundersökningar. Läs mer om vilka särskilda förberedelser du behöver göra inför och i samband med var och en här.

För samtliga undersökningar behöver du förbereda dig sju dagar i förväg enligt informationen här>>

Förberedelser dygnet innan din undersökning

Inför undersökningen ska du ta laxeringsmedlet Movprep. Följ anvisningarna nedan, inte bipacksedeln.

Dagen före undersökningsdagen får du endast inta flytande kost fram till lunch. Därefter får du enbart dricka klara drycker.

Du ska dricka rikligt med klara drycker ända fram till undersökningen.

Dina läkemedel kan du ta som vanligt.

- Flytande kost = drycker utan fasta bitar i till exempel fil, yoghurt och soppor.

- Klar dryck = ljus saft, ofärgad energidryck, honungsvatten, buljong, vatten, kaffe eller te utan mjölk eller grädde.

Eftersom du inte får äta fast föda är det viktigt att du får i dig både salt och socker genom dryck.

Du har fått ett elektroniskt recept på laxeringsmedlet Movprep som framkallar diarré. Du ska följa våra anvisningar nedan och inte de som beskrivs i bipacksedeln. Laxeringseffekten ökar om du rör på dig så mycket som möjligt.

Vid toalettbesök: Torka inte med toalettpapper, ta i stället vatten och badda torrt med mjuk handduk. För att skydda huden runt analöppningen kan den smörjas in med fet salva strax innan behandlingen påbörjas.

Drick 2 liter klar dryck från lunch fram till första dosen Movprep.

Movprep dos 1 kl. 16.00 dagen före undersökningen

Blanda påse A och B i en kanna och tillsätt en liter kallt vatten. Rör om tills blandningen är upplöst och drick lösningen inom 1-2 timmar. Fortsätt sedan dricka klar dryck under kvällen, minst 2 liter.

Movprep dos 2 på morgonen senast 4-5 timmar före undersökningen

Blanda innehållet i påse A och B och drick upp som vid dos 1. Drick därefter en liter klar dryck och fortsätt sedan dricka rikligt med klara drycker (cirka fyra glas i timmen) fram till dess att du åker till din undersökning.

Efter undersökningen

Har du fått avslappnande läkemedel får du räkna med att stanna kvar cirka en timme på endoskopienheten.

Efter undersökningen får du muntlig och skriftlig information.
Svar meddelas skriftligt till din ordinarie läkare, liksom resultat av eventuellt vävnadsprov.

Inför undersökningen ska du ta laxeringsmedlet Vistaprep eller Laxabon. Följ anvisningarna nedan, inte bipacksedeln.

Dagen före undersökningsdagen får du endast inta flytande kost fram till lunch. Därefter får du enbart dricka klara drycker.

Du ska dricka rikligt med klara drycker ända fram till undersökningen.
Dina läkemedel kan du ta som vanligt.

- Flytande kost = drycker utan fasta bitar i till exempel fil, yoghurt och soppor.

- Klar dryck =ljus saft, ofärgad energidryck, honungsvatten, buljong, vatten, kaffe eller te utan mjölk eller grädde.

Du har fått ett elektroniskt recept på laxeringsmedlet Vistaprep eller Laxabon som framkallar diarré. Blanda Laxabonpulvret enligt bipacksedeln. Följ sedan våra anvisningar nedan och inte de som beskrivs i bipacksedeln.

Laxeringseffekten ökar om du rör på dig så mycket som möjligt.

Vid toalettbesök: Torka inte med toalettpapper, ta i stället vatten och badda torrt med mjuk handduk. För att skydda huden runt analöppningen kan den smörjas in med fet salva strax innan behandlingen påbörjas.

Har du tid före kl. 10.00 ska du dricka Laxabon

- 2 liter mellan kl. 15.00 - 16.00 dagen före undersökningen

- 1 liter mellan kl. 18.00 - 19.00 dagen före undersökningen

- 1 liter mellan kl. 04.00 - 05.00 undersökningsdagens morgon

Har du tid kl. 10.00 eller senare ska du dricka Laxabon

- 2 liter mellan kl. 16.00 - 17.00 dagen före undersökningen

- 2 liter 4-5 timmar före din bokade tid på undersökningsdagen (t.ex. har du tid kl. 10.00 ska du dricka mellan kl. 05.00 - 06.00)

Du ska dricka rikligt med klara drycker ända fram till undersökningen.

OBS! Det är viktigt att du håller tiderna för laxering så att laxeringseffekten ska hinna avta innan ditt besök.

Efter undersökningen

Har du fått avslappnande läkemedel får du räkna med att stanna kvar cirka en timme på endoskopienheten.

Efter undersökningen får du muntlig och skriftlig information.
Svar meddelas skriftligt till din ordinarie läkare, liksom resultat av eventuellt vävnadsprov.

Inför undersökningen ska du ta laxeringsmedlet Picoprep. Följ anvisningarna nedan, inte bipacksedeln. 

Dagen före undersökningsdagen får du endast inta flytande kost fram till lunch. Därefter får du enbart dricka klara drycker.

Du ska dricka rikligt med klara drycker ända fram till undersökningen.

Dina läkemedel kan du ta som vanligt.

- Flytande kost är drycker utan fasta bitar i t.ex. fil, yoghurt och soppor.

- Klar dryck är ljus saft, ofärgad energidryck, honungsvatten, buljong, vatten, kaffe eller te utan mjölk eller grädde.

Eftersom du inte får äta fast föda är det viktigt att du får i dig både salt och socker genom dryck.

Du har fått ett elektroniskt recept på laxeringsmedlet Picoprep som framkallar diarré. Du ska följa våra anvisningar nedan och inte de som beskrivs i bipacksedeln. Laxeringseffekten ökar om du rör på dig så mycket som möjligt.

Torka dig inte med toalettpapper vid toalettbesök. Ta i stället vatten och badda torrt med mjuk handduk. För att skydda huden runt analöppningen kan den smörjas in med fet salva strax innan behandlingen påbörjas.

Drick två liter klar dryck från lunch fram till första dosen Picoprep.

Picoprep dos 1

Intas kl 16.00 dagen före undersökningen

Blanda påsens innehåll i ett halvt glas kallt vatten (cirka 150 ml). Rör om i 2-3 minuter och drick lösningen. Fortsätt sedan dricka klar dryck under kvällen, minst två liter.

Picoprep dos 2

Intas på morgonen senast fyra timmar före undersökningen (cirka 12 timmar efter första dosen Picoprep)

Blanda innehållet i påsen som vid dos 1 och drick upp. Drick därefter 1 liter klar dryck och fortsätt sedan dricka rikligt med klara drycker (cirka 4 glas i timmen) fram till dess att du åker till din undersökning. 

Efter undersökningen

Har du fått avslappnande läkemedel får du räkna med att stanna kvar cirka en timme på endoskopienheten.

Efter undersökningen får du muntlig och skriftlig information.

Svar meddelas skriftligt till din ordinarie läkare, liksom resultat av eventuellt vävnadsprov.

Inför undersökningen ska du ta laxeringsmedlet Phosporal. Följ anvisningarna nedan, inte bipacksedeln.

Dagen före undersökningsdagen får du endast inta flytande kost fram till lunch. Därefter får du enbart dricka klara drycker.

Du ska dricka rikligt med klara drycker ända fram till undersökningen.
Dina läkemedel kan du ta som vanligt.

- Flytande kost = drycker utan fasta bitar i till exempel fil, yoghurt och soppor.

- Klar dryck =ljus saft, ofärgad energidryck, honungsvatten, buljong, vatten, kaffe eller te utan mjölk eller grädde.

Eftersom du inte får äta fast föda är det viktigt att du får i dig både salt och socker genom dryck.

Du har fått ett elektroniskt recept på laxeringsmedlet Phosphoral som framkallar diarré. Du ska följa våra anvisningar nedan och inte de som beskrivs i bipacksedeln. Laxeringseffekten ökar om du rör på dig så mycket som möjligt.

Vid toalettbesök: torka inte med toalettpapper, ta i stället vatten och badda torrt med mjuk handduk. För att skydda huden runt analöppningen kan den smörjas in med fet salva strax innan behandlingen påbörjas.

Phosphoral dos 1 kl. 17.00 – 19.00 dagen före undersökningen

Drick minst ett glas klar dryck, gärna fler. Därefter späder du innehållet från en flaska Phosphoral i ett halvt glas vatten. Efter att du druckit den utspädda vätskan fortsätter du att dricka minst 2 liter klar dryck under kvällen och fram till nästa dos.

Phosphoral dos 2 på morgonen senast 3 timmar före undersökningen(cirka 12 timmar efter första dosen Phosphoral)

Drick minst ett glas klar dryck, gärna fler. Därefter späder du innehållet från den andra flaskan Phosphoral i ett halvt glas vatten. Drick därefter en liter klar dryck och fortsätt sedan dricka rikligt med klara drycker (cirka fyra glas i timmen) fram till dess att du åker till din undersökning. 

Efter undersökningen

Har du fått avslappnande läkemedel får du räkna med att stanna kvar cirka en timme på endoskopienheten.

Efter undersökningen får du muntlig och skriftlig information.
Svar meddelas skriftligt till din ordinarie läkare, liksom resultat av eventuellt vävnadsprov.

Dagen före och inläggningsdagen får du endast inta flytande kost, se nedan:

Dina läkemedel kan du ta som vanligt.

Flytande kost = drycker utan fasta bitar i till exempel fil, yoghurt och soppor.

Drick rikligt!

På avdelningen

När du kommer till avdelningen får du vidare hjälp och instruktion om hur
tarmrengöringen går till. Undersökningen sker dagen efter.

Efter undersökningen

Efter undersökningen får du komma tillbaka till avdelningen för vidare planering. Hemgång sker i regel samma dag.

Frågor och svar koloskopi

Nej vi har inte landstingsavtal för denna typ av undersökning.

Ja, du kan få lugnande läkemedel inför både gastro- och koloskopi. Vid koloskopi kan även smärtstillande läkemedel ges vid behov. Vi ger läkemedlet intravenöst, vilket innebär att en så kallad PVK (perifer venkateter) sätts i armen där vi sedan administrerar läkemedlet. Observera att du inte får köra bil under resten av dagen om du får något av dessa läkemedel.

Till klar dryck räknas dryck som är genomskinlig, som till exempel läsk, lättöl, vatten, energidryck, sportdryck, honungsvatten samt te och kaffe utan mjölk.
För mer information, se Meny- och dryckesförslag.

Ja, du kan ta dina läkemedel som vanligt. Endast blodförtunnande läkemedel (förutom Trombyl/acetylsalicylsyra) har speciella föreskrifter.

Ja du kan äta som vanligt. Om du fått bedövning i svalget så måste du vänta tills denna släppt innan du börjar äta. Detta brukar ta cirka en halvtimme.

Ja, för att din undersökning ska bli så bra som möjligt är det oerhört viktigt att du dricker hela mängden tarmsköljningsmedlet. Om tarmen är ren är det lättare att undersöka den och undersökningen blir av bra kvalitet.

Du kan försöka dricka den med hjälp av sugrör eller genom att dricka det ur en flaska, lösningen smakar möjligen mindre salt då. Om lösningen dricks kall smakar den mindre salt. Se då till att dricka något varmt efteråt (till exempel buljong eller te utan mjölk) så att du inte blir frusen.

Det går bra att göra undersökningen fast du har mens. Om du använder tampong så kan du ha den kvar under undersökningen. Om du använder binda kan du ha den precis tills vi börjar och blir då utan skydd bara under själva undersökningen vilket brukar gå väldigt bra.

Ja, du får svar på en gång, vi skickar också svaret till din läkare som remitterade dig hit. Om man tar vävnadsprover från slemhinnan tar det cirka fyra veckor innan man får svar på dem. Anledningen till det är att man tittar på vävnadsprover i mikroskop och det tar tid.

Man kan känna knip i magen precis när man kommer till en kurva i tarmen, men det brukar släppa när man har passerat kurvan med instrumentet. Knip i magen kan upplevas olika från individ till individ. En del upplever det som smärtsamt medan andra inte besväras nämnvärt av det. Det går därför aldrig att på förhand veta om just du kommer att uppleva viss smärta eller ingen smärta alls i samband med undersökningen. Vi blåser även in lite luft för att kunna se och luften i tarmen kan göra att man känner sig lite uppblåst i magen. Vid behov ges smärtstillande medicin som har snabb effekt. Slemhinnan i tjocktarmen saknar känselnerver så eventuell provtagning gör inte ont.