Bentäthetsmätning

Bentäthetsmätning är undersökning som visar om du har benskörhet (osteoporos). Detta innebär att ditt skelett är svagare vilket lättare kan leda till benbrott. Undersökningen utförs av en legitimerad röntgensköterska och därefter granskas undersökningen av två specialistkompetenta röntgenläkare.

Före besöket

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför undersökningen.

Under besöket

Före undersökningen får du byta om till patientrock. Vi väger dig och mäter din längd. Sedan får du ligga på rygg på en brits. Där ska du ligga stilla under hela undersökningen som görs av en apparat som rör sig över mätområdet. Det är vanligast att mäta bentätheten i ländryggen och i höfterna, men i vissa fall undersöker vi benen i underarmen.

Undersökningen tar ungefär 15-20 minuter.

Efter besöket

Svaret på undersökningen skickas till den läkare som remitterade dig. Det är också den läkaren som ska informera dig om vad undersökningen gav för resultat.