Datortomografi

Datortomografi, även kallat skiktröntgen, är en röntgenundersökning som visualiserar en del av kroppen i tre dimensioner. Man kan från undersökningen få fram bilder av den undersökta kroppsdelen i olika plan, och man kan även göra 3-dimensionella bilder.

Nervrotsblockad

Efter lokalbedövning förs en tunn nål in i det aktuella området, där behandling utförs. Samtal och behandling tar cirka 60 minuter.
Tre dygn före undersökningen samt på undersökningsdagen ska inte blodförtunnande läkemedel tas (som Waran, Gragmin, Trombyl, Asasantin eller Eliquis). Du kan börja ta din medicin efter behandling.

Om du undrar över dina läkemedel ska du kontakta din remitterande doktor.

IMA

IMA är en undersökning för att ta reda på om ett implantat sitter löst med hjälp av en datortomografiundersökning. Patienter som upplever kronisk smärta efter en implantatoperation kan därigenom undvika onödiga risker och en förnyad operation kan undvikas, om det visar sig att implantatet inte är löst.

Före besöket

Beroende på vilken undersökning som skall göras är förberedelserna olika. Vid undersökning av buken kan man ibland få dricka kontrast eller vatten en stund före undersökningen Vid undersökning av tjocktarmen får man före undersökningen hem ett recept på ett läkemedel som rengör tarmen så att den är tom inför undersökningen. Vid ganska många undersökningar behöver vi ge kontrastmedel intravenöst (in i blodbanan), och i dessa fall sätter vi en infart i armvecket.

Under besöket

Du kommer att få ligga på en brits som åker in i en kort och öppen tunnel.
Vid behov ger vi kontrastmedel intravenöst precis innan vi tar bilderna. Det är vanligt att man vid detta får en värmekänsla i kroppen och kan känna sig kissnödig, men det är helt ofarligt och går över på någon minut. Vid undersökning av tjocktarmen fyller vi tjocktarmen med koldioxid via ändtarmen.

Själva bildtagningen tar sammanlagt sällan mer än ett par minuter. Vid vissa fall, till exempel vid undersökning av urinvägarna, kan man behöva vänta ett antal minuter mellan olika bildtagningar.

Efter besöket

När undersökningen är klar kan du återgå till hemmet/arbetet precis som vanligt.

Vid undersökning av tjocktarmen kan du känna dig ”uppblåst” och kan behöva gå på toaletten direkt efteråt. Den koldioxid som fyllt tjocktarmen kommer annars snart att absorberas av kroppen, och då försvinner känslan av uppblåsthet. Det är även viktigt att du snarast får i dig något att äta och dricka, då förberedelserna har tömt tarmen helt.

Bilderna kommer att granskas och svaret får du genom din läkare som har skickat dig till undersökningen.