Frågor och svar röntgen

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor

Klicka på frågan för att få hela svaret

Ultraljud och magnetkameraundersökningar betraktas generellt som ofarliga, medan röntgenundersökningar med joniserande strålning såsom lungröntgen, skelettröntgen och datortomografi kan innebära en mycket liten risk. Varje remiss vi får bedöms därför avseende nyttan med undersökningen gentemot risken som röntgenstrålningen skulle innbeära. I princip alltid överväger nyttan risken flera gånger om. 

Alla vårdval (ortopedi, gynekologi, urologi, reumatologi m fl), för mer information om vårdval se 1177.se

Vi tar inte emot remisser från öppenvården (vårdcentraler).

Röntgenavdelningar med lång kö kan skicka vidare remisser till oss. Vi utför givetvis även undersökningar från remittenter internt på Ersta sjukhus.

 

Max två ombokningar tillåts, sedan kommer remissen att avslutas och returneras till remitterande läkare. Ska undersökningen sedan utföras så får remitterande läkare skriva en ny remiss.

Varje uteblivet besök debiteras med 400 kronor. Efter två uteblivna besök kommer remissen att avslutas och returneras till remitterande läkare. Ska undersökningen sedan utföras så får remitterande läkare skriva en ny remiss.

MR-undersökningar samt blockader måste av-/ombokas senast 48h innan planerat besök.

Övriga undersökningar måste av-/ombokas senast 24h innan planerat besök.

Kontakta röntgenklinikens reception. De fyller i ett underlag och hör sedan av sig när kopian är klar. Kostnaden är 250 kronor. Den lämnas antingen ut i receptionen mot uppvisande av legitimation eller skickas med rekommenderad post till folkbokföringsadressen.

Allt arkiveras till ett, för Region Stockholm, gemensamt arkiv. Svaret skickas till remitterande läkare, då finns det även lagrat i journalsystemet som remittenten använder. Det är alltid din remitterande läkare som delger svaret.

Swedac är ett kvalistetssäkringssystem för laboratorieverksamhet. Systemet säkerställer att vi har processer på plats för att säkra god kvalitet vad gäller t ex strålningsdoser, undersökningsmetoder och utbildning av personal.