Frågor och svar röntgen

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor

Klicka på frågan för att få hela svaret

Användning av joniserande strålning inom sjukvården anses allmänt ge en nytta som överväger riskerna. Strålning finns vid röntgenundersökningar, undersökningar och behandlingar med radioaktiva ämnen, och strålbehandlingar.

Celler i kroppen som blir utsatta för en viss typ av strålning kan bli skadade. Oftast lagar cellerna sig själva eller så stöter kroppen bort de skadade cellerna.

Barn och foster är speciellt känsliga för strålning. Berätta därför för din läkare och för personal i sjukvården om du är gravid.

Remitterande läkar ska alltid kunna förklara varför det är bättre med strålningen än utan. Vi ska alltid använda så lite strålning som möjligt.
Informationen är hämtad från Strålskyddsmyndigheten – du kan läsa mer på deras sida här. Om strålning i vården - Strålsäkerhetsmyndigheten 

Max två ombokningar tillåts, sedan kommer remissen att avslutas och returneras till remitterande läkare. Ska undersökningen sedan utföras så får remitterande läkare skriva en ny remiss.

Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den avdelning eller mottagning som skickat remissen till oss så lägger de in sjukresa till och från oss.

Varje uteblivet besök debiteras med 400 kronor. Efter två uteblivna besök kommer remissen att avslutas och returneras till remitterande läkare. Ska undersökningen sedan utföras så får remitterande läkare skriva en ny remiss.

Har jag rätt till tolk vid undersökningen?Om du inte talar eller förstår svenska språket eller använder teckenspråk har du rätt till en tolk. Vi bokar automatiskt tolk till bokad undersökning om det framgår av din remiss att behovet finns eller när du hör av dig till oss och berättar att du har behov av tolk.

Swedac är ett kvalistetssäkringssystem för laboratorieverksamhet. Systemet säkerställer att vi har processer på plats för att säkra god kvalitet vad gäller t ex strålningsdoser, undersökningsmetoder och utbildning av personal.