Före besöket till röntgenkliniken

  • Beroende på vilken undersökning som skall göras är förberedelserna olika.

  • Vid undersökning av buken kan man ibland få dricka något en stund före undersökningen.
  • Vid undersökning av tjocktarmen får man före undersökningen hem ett recept på ett läkemedel som rengör tarmen så att den är tom inför undersökningen.
  • Läs noga igenom din kallelse.