Om du önskar framföra synpunkter på vården rekommenderas att du inkommer med dina synpunkter via 1177 eller kontaktar oss.

Du kan också ringa eller skicka brev. Du kan vända dig direkt till vårdenhetens chef som du når via växeln 08-714 65 00.

Brev skickas till följande adress:
Röntgenkliniken
Ersta sjukhus
Box 4196
116 91 Stockholm

När du har skickat din skrivelse till Ersta sjukhus så kommer kliniken att utreda ärendet och ett svar kommer att skickas hem till dig per post. I normalfallet skickas ett svar inom cirka en månad.
Vänligen uppge namn, personnummer, adress- och telefonuppgifter i din skrivelse.

Det går även bra att inkomma med anonyma synpunkter, dina synpunkter kommer då verksamheten till kännedom.

Patientvägledare

Patientvägledaren är en neutral person som du kan vända dig till för att få råd angående dina synpunkter.

Om du önskar framföra synpunkter på vården via patientvägledaren rekommenderas att du inkommer med dina synpunkter via 1177.

Du kan även skicka ett brev till adressen nedan.

Kontaktuppgifter till patientvägledaren:
Ersta sjukhus
Box 4691
11691 Stockholm

Patientvägledare
Christina Loefler
Telefon 08-714 61 00
Telefontid: Måndag-fredag kl. 10.00-11.00
patientvagledare@erstadiakoni.se

Gäller dina synpunkter vård du fått av en annan vårdgivare/annat sjukhus är det istället dem du ska höra av dig till.