Svar på vanliga frågor

Nej, alla svar är anonyma, vilket innebär att svaren inte kan kopplas till en enskild person.

Nej, våra patientnöjdhetsmätningar är helt digitala.

Våra patienters åsikter är viktiga för oss och vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre. Alla patienter erbjuds därför att vara med i en patientnöjdhetsmätning efter sitt besök hos oss. Mätningarna ger våra patienter möjlighet att berätta vad de tycker om oss. Resultaten kommer att ge en bild av vad patienterna tycker är bra och vad som kan behöva förbättras.

Du har fått sms om patientnöjdhetsmätning eftersom du besökt Kirurgmottagningen. Du kan välja att genomföra enkäten direkt eller vänta tills din operation är genomförd.

De patienter som sedan tidigare har samtyckt till att få en sms-påminnelse inför besök på Ersta sjukhus kommer automatiskt att få frågorna i mätningen genom ett sms efter besöket.