Coronaviruset – information till dig som ska besöka Ersta sjukhus

Till patienter med inbokat besök på Ersta sjukhus

Du är välkommen till Ersta sjukhus på ditt planerade besök och samtliga inbokade operationer genomförs. Om vi skulle behöva boka om din tid pga av rådande pandemi så kontaktar vi dig. Alla som besöker Ersta sjukhus ska bära munskydd. 

Om du har feber eller luftvägssymtom som hosta, andningsbesvär eller halsont ska du inte komma till Ersta sjukhus. Det gäller även om symtomen är lindriga. Vi behöver då boka om ditt besök hos oss.

Boka av eller om ditt besök via Vårdguiden 1177

Till patienter som är listade och behöver besöka Ersta vårdcentral

Med anledning av situationen med det coronaviruset Covid-19 tar vi just nu enbart emot de patienter som har synnerliga skäl till att komma till ett fysiskt besök på vårdcentralen. Övriga tar vi gärna emot via ett videobesök. Läs hur du bokar ett videobesök här

Till anhöriga och besökare

Med anledning av det rådande läget kring det nya coronaviruset Covid-19 är det mycket viktigt att vi tillsammans undviker att föra in smittor till
sjukhuset. Tillträde tillåts därför endast för patienter och personal samt för närstående efter samråd med vårdenhet.

Du som är IBD-patient på Gastroenheten

Vi rekommenderar att du fortsätter med din nuvarande medicinering för din inflammatoriska tarmsjukdom om din sjukdom är stabil och inaktiv. För mer info läs här

Generella råd

Om du insjuknar ska du kontakta 1177 Vårdguiden (ring 1177) för vägledning och hänvisning till vård.

Ring 112 om du behöver akut medicinsk vård, berätta för dem om din resa och dina symtom. Åk inte in till någon akutmottagning eller närakut och/eller drop in-mottagningar på vårdcentraler utan att först haft telefonkontakt.

Läs mer om coronaviruset på 1177

För allmänna frågor gällande coronaviruset covid-19 kontakta (ring) 11313.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.