Vanliga frågor

Ersta Fristad välkomnar kvinnor med barn och lägger stor vikt på en barnverksamhet med hög kvalitet där barnen får en meningsfull vardag.

Vi välkomnar alla, oavsett religion.

Du får gärna ta med smådjur som endast är inne i den egna lägenheten till Ersta Fristad.

Ersta Fristad har lärare från Stockholms stad som har undervisning på plats i verksamheten flera gånger per vecka.

Kontakta Socialtjänsten i din hemkommun och be att få tala med medarbetare som arbetar med relationsvåldsfrågor. Socialtjänsten beslutar om en placering är aktuell och vilket skyddat boende som är aktuellt. Socialjouren träder in och har funktionen under kväll, natt och helg, när socialtjänsten har stängt.

Det är helt beroende på person och situation. Det kan vara allt mellan några dygn till cirka ett halvår.

Från det att Ersta Fristad får placeringsförfrågan från kommun eller socialjour går det fort, i regel är kvinna och eventuella barn på plats i verksamheten inom en eller ett par timmar.

Alla platstjänster och sökfunktioner skall vara avslagna INNAN man kommer till boendet, socialtjänst/socialjour är införstådda med detta krav och behjälpliga. Vid minsta tveksamhet kring boendes telefon måste den stängas av helt. Ersta Fristad tillhandahåller då en lånetelefon med kontantkort under boendetiden.

Ring omgående 112.

Kontakta Kvinnofridslinjen eller kommunens relationsvåldshandläggare.

Om socialtjänsten gör bedömningen att det förekommer psykisk misshandel kan det vara skäl för placering.

Vi välkomnar kvinnor från hela landet. Placeringen går alltid via socialtjänsten i hemkommunen.