Vanliga frågor

Vi välkomnar alla, oavsett religion.

Du får gärna ta med ditt husdjur till oss. Dock har du det fulla ansvaret för skötsel ditt husdjur.

Kontakta socialtjänsten i din hemkommun och be att få tala med medarbetare som arbetar med relationsvåldsfrågor. Socialtjänsten beslutar om en placering är aktuell och vilket skyddat boende som är aktuellt. Socialjouren träder in och har funktionen under kväll, natt och helg, när socialtjänsten har stängt.

Det är helt beroende på person och situation. Det kan vara allt mellan några dygn till cirka ett halvår.

Från det att vi får placeringsförfrågan från kommun eller socialjour går det fort, i regel är du på plats i verksamheten inom en eller ett par timmar.

Alla platstjänster och sökfunktioner ska vara avslagna innan man kommer till boendet, socialtjänst/socialjour är införstådda med detta krav och behjälpliga.

Ring omedelbart 112.

Signaler på våld ska alltid tas på allvar, ring Kvinnofridslinjen och/eller kommunens relationsvåldshandläggare.

Vi välkomnar kvinnor från hela landet. Placeringen går alltid via socialtjänsten i hemkommunen.

Vi har bred erfarenhet av att hjälpa personer som är i liknande situation som du. Läs mer här.

Du betalar inget för att bo hos oss.

Vi mäter regelbundet vad de som bott hos oss anser om tiden. Vi får i regel bra resultat: 4,8 av 5 (2019).

Vi frågar också placerare och de brukar också ge oss fina omdömen: 8,7 av 10 fick vi i senaste undersökningen (2019).

Varje dag är jag tacksam att lever. Namnet Ersta Möjlighet är ett bra namn. För mig har det här varit möjligheternas möjlighet till ett nytt liv. När jag kom blev boendet min trygghet där jag kunde börja bygga ett nytt liv. Personalen är så oerhört bra.

Kvinna på Ersta Möjlighet

 

Om socialtjänsten gör bedömningen att det förekommer psykisk misshandel kan det vara skäl för placering.

Placering hos oss sker alltid av socialtjänst och de gör också bedömning kring fortsatta insatser. Det kan se olika ut. En del som bott har flyttat till träningslägenhet och andra har gått vidare till behandlingshem. Planeringen görs med dig och socialtjänsten utifrån behov.