Bild från palliativa kliniken på Ersta sjukhus

Ersta sjukhus öppnar geriatrisk klinik

Ersta sjukhus öppnar en specialistklinik för vård av äldre med 80 nya vårdplatser. "Vår nya specialistklinik inom geriatrik blir Ersta sjukhus nav för äldre i behov av öppenvård eller vård dygnet runt", säger sjukhuschef Sara Lindholm Larsson.

Ersta sjukhus öppnar en specialistklinik för vård av äldre. Detta står klart sedan Region Stockholm godkänt ett nytt geriatrikavtal för Ersta sjukhus om 80 nya vårdplatser.


– Vår nya specialistklinik inom geriatrik blir Ersta sjukhus nav för äldre i behov av öppenvård eller vård dygnet runt, säger sjukhuschef Sara Lindholm Larsson.

Ökat behov av geriatrisk vård

Behovet av geriatrisk sjukvård, vård vid sjukdomar som hör ihop med åldrandet, växer allt mer. Redan idag är var femte invånare i Sverige 65 år eller äldre och nu under 2020-talet så blir de från de stora barnkullarna på 1940-talet över 80 år gamla.

– Ersta sjukhus nya äldrecenter kommer ta hand om patienter som kommer direkt från hemmet via samarbete med husläkarmottagningar eller akutmottagningar, efter vistelse på akutsjukhus, som försämrats i sin kroniska sjukdom eller som nyinsjuknat. Vi ser stora möjligheter i att kunna bidra till en sammanhållen vård för dessa patienter men även i att arbeta med hälsofrämjande åtgärder som kan utföras på Ersta eller i hemmet, säger sjukhuschef Sara Lindholm Larsson.

Den nya geriatriska kliniken öppnar med 30 platser under hösten 2023, för att stegvis öka till 80 platser under 2024.

– Vi ser fram emot att nu kunna sammanlänka den specialistvård, avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård, som idag bedrivs vid Ersta sjukhus med geriatrisk öppen- och slutenvård. Målsättningen är att skapa ett kontinuerligt och tryggt vårdförlopp anpassat efter vårdnivå och behov, säger Sara Lindholm Larsson.

Stark expansionsfas

– Ersta diakonis verksamheter är i en stark expansionsfas. Att idéburen vård och omsorg via detta beslut får möjlighet att fortsätta bidra till Stockholms innevånare känns fantastiskt, säger Sara Lindholm Larsson.

Kort om Ersta sjukhus

Nya sjukhusbyggnaden på Ersta

Ersta nya sjukhusbyggnad öppnar 2023

Ersta diakoni vill hjälpa fler. Hösten 2023 inviger vi vår nya sjukhusbyggnad där 100 000 patientbesök kan göras per år. Läs mer här>>

Bild från forskningsavdelningen

Grundat i vetenskap, utfört med hjärta

Ersta sjukhus är en universitets- sjukvårdsenhet. Här bedrivs patientnära forskning inom flera områden, främst inom medicin och kirurgi. Läs mer här>>

Medarbetare på forskningsavdelningen Ersta sjukhus

Att jobba inom idéburen vård - något för dig?

Ersta sjukhus är Sveriges största idéburna vårdaktör. Här visar hög patientnöjdhet på vår kvalitet. Vill du utvecklas i en verksamhet på framväxt? Läs mer här>>