Ersta sjukhus

Hallå där, Sara Lindholm Larsson…

…Ny chef på Ersta sjukhus sedan två månader tillbaka.

Snart två månader har gått sedan Sara Lindholm Larsson tillträdde som ny chef för Ersta sjukhus, efter ett antal år på Karolinska Universitetssjukhuset. Allra senast kommer hon från uppdraget som förändringsledare på Regionledningskontoret, och innan det som en av två chefer för Region Stockholm Command Center som ansvarade för att säkra skyddsutrustning till region Stockholm under pandemin.

Sara_Lindholm-Larsson_16_9.jpg

Berätta om dina första intryck?

– Till att börja med är jag imponerad över den värme och professionalism som genomsyrar sjukhuset, överallt. Sen ser jag också fördelarna med en mindre organisation och hur väl olika enheter samverkar med varandra. Med teamarbetet runt patienten i operationssal, i IBD-centrums samarbete mellan olika professioner och när fysioterapeuterna använder varandras olika specialistområden på ett överlappande sätt är några exempel bland flera där jag sett hur teamarbetet är briljant. Sen har jag ännu inte träffat alla enheter ännu så det finns säkert mer! 

Vad visste du om Ersta innan du kom hit?

– Ganska lite, min bild av Ersta var ganska generell och bestod främst i att sjukhuset är välfungerande, har bra kvalitet och är väldigt bra på vissa specialiteter. När jag tog reda på mer så hörde jag bara klang och jubel från fd kollegor som själva jobbat på Ersta under kortare eller längre perioder.

Vad lockade dig till rollen som chef för Ersta sjukhus?

– Det är ett otroligt spännande uppdrag, särskilt med det faktum att vi inom en snar framtid även inviger ett nytt sjukhus, mitt i centrala Stockholm. Det är en historisk händelse och som kommer finnas kvar långt efter att vi alla gått ur tiden och verksamheten kommer att påverka tusentals människors liv. Jag är också väldigt ödmjuk inför den organisation och kunskap som finns här och ser fram emot att vi tillsammans kan lyfta Ersta sjukhus ytterligare några steg framåt.

Vilka tidigare erfarenheter är du glad att du har med dig i ditt nya uppdrag?

– Jag har ju tidigare arbetat inom näringslivet (AstraZeneca), forskning (Karolinska Institutet), sjukvård (Peri-operativ medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset), med krisberedskap, och med förändringsledning på uppdrag av region- och koncernledning i Region Stockholm så det är lite varierade erfarenheter som på olika sätt kan vara till nytta.  

Vad ser du är sjukhusets viktigaste fokus - i närtid och på lite längre sikt?

– Patienterna och vi som arbetar här är alltid vårt viktigaste fokus. Ersta sjukhus ska fortsätta utvecklas och på kort sikt så behöver vi fokusera på att ställa om vården efter pandemin, ha en beredskap för händelser omvärlden och fortsätta vara en god samarbetspartner i Stockholms sjukvård. På sikt så har vi förstås att utveckla vårt sjukvårdsuppdrag, öka digitaliseringen och att förbereda oss inför flytten in i vårt nya sjukhus. Jag ser verkligen fram emot den dagen när vi tar emot de första patienterna. Det är ju vår nya arbetsplats som växer fram, och det kommer att bli så fint!